PGD Obrežje

»
Prostovoljno gasilsko društvo Obrežje so krajani ustanovili 10.1.1926 v takratni vaški gostilni pri Kolariču, za požarni okoliš naselij Obrežje, Jesenice, Nova vas, Podgračeno, Ribnica, Bregansko selo in Rajec. Društvo je ustanovljeno kot gasilska četa znotraj župe Brežice. Takoj po ustanovitvi je društvo pričelo zbirati finančna sredstva za nakup gasilske opreme.

Vodstvo PGD Obrežje

Punkcionarja:  
Predsednik
Poveljnik
Darko leskovec
Sandi Bratoš
Upravni odbor:  
Predsednik
Poveljnik
Namestnik predsednika
Podpredsednik
Namestnik poveljnika
Podpoveljnik
Tajnik
Blagajnik
Predstavnik mladine
Predstavnik članic
Predstavnik veteranov
Darko Leskovec
Sandi Bratoš
Renata Starčevič
Vanja Ilič
Matej Frigelj
Zoran Gajski
Marko Hribar
Nataša Frigelj
Nadine Delić
Stanka Žokalj
Franc Povh
Poveljstvo:  
Poveljnik
Namestnik poveljnika
Podpoveljnik
Pomočnik poveljnika za naprave za zaščito dihal
Pomočnik poveljnika za prvo pomoč
Pomočnik poveljnika za radijske zveze
Orodjar
Glavni strojnik
Sandi Bratoš
Matej Frigelj
Zoran Gajski
Peter Plejič
Marko Zobarič
Petar Milaković
Ivan Prahin
Robert Novoselič
Nadzorni odbor:  
Predsednik
Član
Član
Tilen Terihaj
Roman Žokalj
Ivan Prosenik
Disciplinska komisija:  
Predsednik
Član
Član
Nadomestni član
Nadomestni član
Ciril Pangrčič
Igor Milakovič
Matej Zobarič
Stanislav Povh
Marjan Budič
Ostale funkcije:  
Informatik
Gospodar
Preporščak
Denis Stupar
Marin Ribičić
Peter Plejič
Zastopnik PGD Obrežje:  Darko Leskovec, predsednik
Telefon Telefon