Društvo vinogradnikov Dolina - Jesenice

»
Obiščite novo spletno stran: https://dv-dolina-jesenice.si/
Predsednik: Slavko Bizjak, Jesenice 8a, Jesenice na Dol.
Mobi št.: 041 618 282 E-mail:info@univerzal.si
Podpredsednik: Marko Valek, Koritno 14, Jesenice na Dol.
Člani UO: Darko Frigelj, Jesenice 22, Jesenice na Dol.                           GSM: 041 521 203
Ervin Frigelj, Obrežje 9a, Jesenice na Dol.                              GSM: 041 975 778
David Drmaž, Nova vas 48, Jesenice na Dol.                           GSM: 041 433 375
Denis Kustrin, Velika Dolina 13a, Jesenice na Dol.                  GSM: 051 322 726
Ivan Novosel, Brezje 1b, Jesenice na Dol.                               GSM: 041 464 762
Anton Rostohar, Ponikve 1c, Jesenice na Dol.                         GSM: 040 843 635
Aleksander Šinko, Laze 3a, Jesenice na Dol.                          GSM: 041 396 896
Mihael Kvartuh, Koritno 12, Jesenice na Dol.                           GSM: 030 670 960
Simona Rožman, Ob Potoku 2, Brežice                                 GSM:  031 655 099
Andrej Kvartuh, Obrežje 30 b, Jesenice na Dol.                       GSM:  031 249 483
Ivan Frigelj, Veliki Obrež 11, Dobova                                       GSM:  041 744 261
Jože Zobarič, Ob njivah 10, Dobova                                        GSM:  041 514 714
Matjaž Črpič, Gaj 1, Jesenice na Dol.                                    GSM:  041 365 806
Jože Budič, Podgračeno 1, Jesenice na Dol.                          GSM:  041 784 230
Janez Franko, Podgračeno 6, Jesenice na Dol.                       GSM:  040 724 419
Tajnica društva: Mira Budič, Podgračeno 1, Jesenice na Dol.
Mobilna številka društva: 051 415 888  E-mail: anmi2@siol.net
Telefon Telefon