Turistično društvo Jesenice na Dol.

»
Poslanstvo TD Jesenice na Dol. in vizija delovanje je: ohranjanje naravne in kulturne dediščine, promocijske aktivnosti, oblikovanje turističnih izdelkov in turistične ponudbe, organizacija čistilnih akcij, izobraževanje, sodelovanje z društvi in razvoj socialnega kapitala.
6. Spodbujanje lokalnega prebivalstva za sodelovanje pri aktivnostih vzpodbujanja razvoja turizma
 Program za leto 2014 Čas izvajanja
1. Ohranjanje naravne in kulturne dediščine
    1.1 Ohranjanje vodnjakov –
    1.2. nabava cvetja za oglasne deske in korita
    1.3. zasaditev cvetličnih otokov v vsaki vasi
 
 
marec-junij
april-september
april-september
2. Organizacija in izvedba čistilnih akcij
    2.1 Čistilna akcija v vseh naseljih
 
marec
3. Organizacija in izvedba prireditev
    3.1. postavitev majnikov
    3.2 sodelovanje v organizaciji pohoda izgnancev Jesenice- Velika Dolina
    3.3 sodelovanje pri organizaciji srečanja starejših krajanov z KO Rdečega križa
    3.4 Božični koncert
 
maj
junij
junij
december
4. Promocijske aktivnosti
    4.1 Sodelovanje z Seviq Brežice v organizaciji koncerta
 
julij
5. Izobraževanje
    5.1. Predavanje, delavnica

oktober
6. Spodbujanje lokalnega prebivalstva za sodelovanje pri aktivnostih vzpodbujanja razvoja turizma
    6.1. organiziranje delavnice ali okrogle mize
september
7. Oblikovanje turističnih izdelkov in turistične ponudbe
    7.1 Ponatis razglednic in slik na lesu (projekti iz preteklih let)
    7.2 Izdelava spominka in zgibanke (z območja Romule)
    7.3. veliki pano z ponatisom razglednic Jesenic (center naselja)
 

april, oktober
april, oktober
celo leto
 
 8. Nabava opreme - računalnik   
 Vsebunska predstavitev projektov Predviden čas izvajanja
 1. projekt PROŠČENJE NA JESENICAH julij
 2. projekt JESENICE SKOZI LETNE ČASE (fotografije, razstava, bilten, kalendar..)
 3- projekt ROMULA  v sodelovanju z Posavskim muzejom 
celo leto
celo leto 
 4. projekt SPLAVARJI (zgodovina in pomen splavarjenja na Savi, zbiranje dokumentacije, pobuda za ustanavljanje muzeja…) celo leto
5.  projekt SLOVENSKa VAS   CELO LETO
Telefon Telefon