Mladinsko društvo Krokar

»
MD Krokar je prostovoljno, samostojno in nepridobitno združenje fizičnih oseb, ki se združujejo zaradi skupno določenih interesov. V MD Krokar je prostovoljno vključenih 30 članov.
 • 6. 5. 2001 je ustanovna skupščina sprejela statut MD Krokar, katerega prvi predsednik je bil Hribar Marko, podpredsednika: Frigelj Matej in Strniša Mladen
 • naslednji predsednik društva (že drugi mandat) je bil Mladen Strniša, podpredsednik Matej Frigelj in tajnica/blagajničarka Leja Štampek
 • sedanji predsednik društva (ob izteku 4 letnega mandata) je Gorazd Kmetič, podspredsednik Matej Frigelj, tajnica Kristina Kmetič
 • sedež društva je bil 3 mandate: Jesenice 7c, 8261 Jesenice na Dolenjskem
 • sedanji sedež društva je Velika Dolina
 • društvo ima svoj znak in pečat. Znak je stiliziran lik krokarja.


Namen in cilj društva

 • organiziranje družabnih prireditev in srečanj (VAŠKE IGRE 2001, 2002, 2003, …,2012, ORIENTACIJSKI TEK 2003, PAINT BALL)
 • omogočanje kvalitetnega razvoja športa (NOGOMETNA LIGA – MD KROKAR)
 • skrb za ohranjanje lokalne tradicije in kulture
 • skrb za turistično promocijo kraja (VAŠKE IGRE)
 • hortikulturna in ekološka osveščenost članov


Naloge društva

 • prirejanje kulturnih večerov, izletov in ekskurzij ter mednarodnih srečanj na športnem, kulturnem in drugih področjih (npr. turnir v malem nogometu);
 • organiziranje športnih prireditev, organizirana vadba na športnih površinah, skrb za popularizacijo športa, ter organizacija in udeležba na tekmovanjih (npr. vaške igre, turnir v malem nogometu, turnir v odbojki na mivki,orientacijski tek, paint ball ipd.);
 • širjenje in popularizacija društva s pomočjo javnega obveščanja in ostalih sredstev informiranja;
 • povezovanje s sorodnimi društvi, zvezami in organizacijami;
 • sodelovanje z društvi na območju občine Brežice in širše;
 • udeležba pri »ekoloških projektih«;
 • izobraževanje strokovnih kadrov;
 • povezovanje demografsko ogroženih območij.


Kje nas dobite

Sedež: Velika Dolina 7c, 8261 JESENICE na DOLENJSKEM
Davčna števika društva: 91744881
Matična številka društva: 1187759
Transakcijski račun: 02373-0090406549, NOVA LJUBLJANSKA BANKA
Email: g.kmetic@gmail.com, md.krokar@gmail.com
Kontaktne osebe: Gorazd Kmatič  041/675 854 (predsednik)
Matej Frigelj: 031/304-274 (podpredsednik)
Leja Štampek: 040/550-659 (blagajničarka)
Kristina Kmetič: 031/ 313 365 tajnica
 
Telefon Telefon