Kulturno umetniško društvo Mokriške vrane

»

Kulturno umetniško društvo Mokriške vrane

Dobro je znana legenda o vranah, ki naj bi se, po sloviti mokriški legendi, zbirale na savskih ravnicah. Prve so začutile topot turških konjev, zaradi česar so vzletele. Eno od vran naj bi prebodla turška puščica in padla na grajsko dvorišče Mokric in tako opozorila na bližajočo se nevarnost. Na našem grbu so sicer Mokrice, vendar ne z vrano  s prestreljenim vratom, temveč enostavno s tremi vranami, ki ponazarjajo ustanovne članice. Poudarjamo, da namreč nismo opozorilo na bližajočo se nevarnost, temveč smo zgolj opozorilo na bližajoče se dogodke, ki jih pripravljamo!

Raznolikih mokriških vran in vranov je trenutno sedemnajst. Večina jih biva v KS Jesenice in Velika Dolina, najde pa se jih tudi nekaj iz širše brežiške občine. Domačini, ki nas dovolj dobro poznajo, pravijo, da bi se moralo društvo imenovati kar Srake, kar je postalo tudi naše ljubkovalno, interno ime.

Naj nikogar ne prestraši naziv »kulturno umetniško društvo«, saj se bomo posvečali predvsem lokalnemu in »domačemu«. Ne druži nas želja po velikem ali glamuroznem kulturnem udejstvovanju. Glavni cilj je predvsem znova povezati lokalno skupnost, lokalno skupnost, ki je našo ustanovitev močno podprla. Želimo se povezovati z domačimi društvi in obmejnimi hrvaškimi društvi. Načrtov je veliko in so raznovrstni, od založništva, kinematografije, fotografije, organizacije različnih dogodkov, zato se lahko vsak (z)najde pri nas. Nabor članov je pester in raznolik, prav tako kot ideje za nadaljnjih pet let.
Odprti smo tudi za ustanovitev različnih sekcij, denimo folklore, literarne, likovne sekcije, itn. Seveda pod pogojem, da bi bilo dovolj interesa in posledično udeležencev. Lepo ste vabljeni, da se nam pridružite.

En vranje-sračji pozdrav!

Pristopna izjava dostopna tukaj: 
 
/images/files/pristopna_izjava.pdf

Koledar

april 2020 – organizacija akcije "Zaščitna maska za vsako družino" v sodelovanju s KS Jesenice na Dolenjskem in Velika dolina ter šestimi lokalnimi društvi
marec-maj 2020 – izvedba umetniškega natečaja »Sami, a skupaj«
20. februar 2020 – izdaja Pustnih mokriških novic
23. januar 2020 – registracija na Upravni enoti Brežice
16. januar 2020 – ustanovitev


Naša socialna omrežja
Facebook: Mokriške Vrane
Instagram: drustvomokriskevrane
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCJ05KtycWBVp9CCjtOuRsBA/featured?view_as=subscriber


 
Objave v medijih
Akcija "Zaščitna maska za vsako družino", Posavski obzornik, 21.04.2020, 
https://www.posavskiobzornik.si/novice/akcija-zascitna-maska-za-vsako-druzino-89955

KUD Mokriške vrane v času izolacije pripravilo natečaj, Posavski obzornik, 27.03.2020,
 https://www.posavskiobzornik.si/kultura/kud-mokriske-vrane-v-casu-izolacije-pripravilo-natecaj-89748  

Natečaj "Sami, a skupaj", Moja občina, 24.03.2020, 
https://www.mojaobcina.si/brezice/dogodki/natecaj-sami-a-skupaj.html  

Povod so bile pustne novice, Rok Retelj, Posavski obzornik, leto XXIV, št. 6, sreda, 18.03.2020, str. 20

Ustanovili Kulturno umetniško društvo Mokriške vrane, Posavski obzornik, 02.03.2020, 
https://www.posavskiobzornik.si/kultura/ustanovili-kulturno-umetnisko-drustvo-mokriske-vrane-89501
 

Sestava društva:
Upravni odbor: Anja Krušnik Cirnski (predsednica), Anja Novosel (tajnica), Barbara Munič (blagajničarka)
Nadzorno disciplinski organ: Vanja Gajski (predsednica), Urška Novosel, Ines Pešič
 
Informacije
Mail: kudmokriskevrane@gmail.com
Kontakt: 031/681 394 (kontaktna oseba: Anja Krušnik Cirnski)
Naslov: Kulturno umetniško društvo Mokriške vrane (s skrajšanim imenom društvo Mokriške vrane), Jesenice 11a, 8261 Jesenice na Dolenjskem
Matična številka: 4120124000
Davčna številka: 17487234
TRR: SI56 6100 0002 3648 656, odprt pri DELAVSKA HRANILNICA D.D.

Telefon Telefon