KO zveze borcev Slovenska vas

»
Naša organizacija je nastala v letih 1947 - 1948. Med ustanovitelji je bil najpomembnejši Žokalj Alojz, kateri se omenja kot pobudnik za nastanek tedanje zveze borcev. Naš naslov je Slovenska vas 40, kjer se nahaja naš Dom zveze borcev. Naše društvo trenutno šteje 58 članov in se trudimo za pridobitev novih članic in članov.
Podpiramo vrednote NOB, ki so načelne, resnice, pravice norme in pravila ponašanja. Ta usmerjajo celokupno aktivnost človeka in naroda. Te vrednote se ne zadržujejo zgolj na etični ravni, ampak zajamejo vsa področja družbenega življenja in udejstvovanja.
Zato se udeležujemo proslav, komemoracij, manifestacij in slovesnostih ki jih organizira ZZBZV NOB Slovenije in UABA Hrvaške na Hrvaškem, sodelujemo z osnovno šolo Velika Dolina pri proslavah kot tudi z KS Jesenice na Dolenjskem in KS Velika Dolina pri organizaciji pohoda po meji med nekdanjo NDH in Nemčijo.

Vsako leto izvedemo letni zbor članov tako smo ga tudi letos, 23.02. na njem smo slišali poročilo o delu in finančnem stanju v preteklem letu, kot tudi program dela za leto 2013. Na letnem zboru nas je obiskal predsednik ZBV NOB Brežice Preskar Stane, kot tudi predstavniki predsedstva UABA Hrvaške Raić Petar in Petar Marjan, ter predstavnik KS Velika Dolina in društva izgnancev Velika Dolina Žibert Marijan, predstavnik KS Jesenice na Dolenjskem Tomše Jože, predstavnika društva vinogradnikov Jesenice - Dolina Bizjak Slavko in Frigelj Darko in naš dolgoletni donator Suban Jože s soprogo Darinko.

V prihajajočem obdobju nas čakajo težavni časi, kateri bojo vplivali na delovanje združenja kot je omenil Preskar Stane, vendar upamo da bomo še naprej uspešno nadaljevali z našim delom.

Telefon Telefon