Jamarski klub Brežice

»
Jamarski klub Brežice je bil ustanovljen leta 2008 s strani lokalnih jamarskih entuziastov, z namenom da intenzivneje raziščemo kraški svet v okolici in lepote podzemlja približamo ljudem. Jamarski klub je od leta 2009 član Jamarske zveze Slovenije, ki združuje več kot 40 jamarskih društev iz vse Slovenije.
V klub je včlanjenih 13 članov, ki prihajajo izpod vznožja Gorjancev in svoj prosti čas namenjajo raziskovanju kraških jam v Posavju.
Osnovna dejavnost društva je posvečena raziskovanju jam, obenem pa se ukvarjamo tudi s promocijo jamarstva, publiciranjem v medijih, izobraževanjem novih jamarjev, delovanjem v sistemu civilne zaščite, predstavitvami v šolah in čistilnimi akcijami.

V Sloveniji je registriranih že preko 10.000 jam, medtem ko je potencial za odkritje novih jam še vedno velik. Ravno zato je bila raziskovalna žilica mladega kluba v prvih letih osredotočena v odkrivanje novih jam v Gorjancih. Številne raziskovalne akcije v okolici Velike Doline so razkrile skoraj 800 m dolgo jamo Kreščak in več kot 1,5 km dolgo jamo Lisičina. Raziskave v slednji še vedno potekajo, tako da si želimo še novih odkritij. Obiskali in dokumentirali smo že veliko jam in brezen v Posavju, ter drugod po Dinarskem krasu. Med večje uspehe mladega kluba prištevamo tudi mednarodno jamarsko odpravo Zverinjačke rupe 2010, kjer smo raziskovali visokogorski kras Lovćena v Črni gori. Tu smo odkrili več kot 50 vhodov v nova brezna, med katerimi smo jih 14 tudi dokumentirali. Najgloblje brezno Pala Skala je globoko 183 m, kar za enkrat predstavlja tudi klubski globinski rekord. Raziskovali smo tudi brezna na Velebitu in sodelovali v odpravi v najglobljo hrvaško brezno Lukina jama (-1.421 m).

Leta 2011 smo pridobili dolgo pričakovane klubske prostore, ki se nahajajo v stavbi Krajevne skupnosti Jesenice na Dolenjskem.

V prihodnosti si želimo klub okrepiti z mladimi močmi, idejami in znanjem, ter nadaljevati z uspešnimi raziskavami jam in brezen tako v domačem Posavju kot tudi širše. Vpetost v lokalno okolje in povezovanje s strokovnimi organizacijami s področja raziskovanja krasa in varovanja narave so zagotovilo za kvalitetno delo, prijateljske vezi med člani pa za prijetno vzdušje, podporo in nove dogodivščine.

Stopite skupaj z nami v skrivnostni svet podzemlja.
Telefon Telefon