Grajski Jezdeci Mokrice ( Mk Castle Riders )

»
Mk Castle Riders deluje v KS Jesenice na Dolenjskem, občina Brežice. kontakt: - Ervin 041975778 - Silvin 040809352 - castle.riders@gmail.com
 Klub je ustanavljen z namenom organiziranega uresničevanja skupnih in posameznih interesov in aktivnosti:
  • prizadevanje za večjo varnost motoristov in ostalih udeležencev v cestnem prometu;
  • prizadevanje za ekološko zavest motoristov;
  • promocija, zaščita in ohranjanje motoristične kulture in športa;
  • prenašanje izkušenj in znanja na mlajše motoriste in tiste, ki se želijo tehnično izpopolnjevati z vadbo na poligonih;
  • organiziranje potovanj z motorji in prirejanje kulturnih in ostalih ekskurzij z namenom ogleda različnih znamenitosti;
  • sodelovanje z drugimi društvi s podobnimi interesi;
  • seznanja člane in javnost o problemih in napredku na področju kluba;
  • sodelovanje z organizacijami, skupnostmi in organi, ki se ukvarjajo z vprašanji motorizacije, cestnega prometa, prometne varnosti in vzgoje, ljudske tehnike, športa, turizma in usklajevanje svojih delovnih programov s temi ustanovami;
  • prireja in organizira srečanja in prireditve na temo motociklizma , organizira športne in turistične prirediteve ter podobne akcije...
  •  

 
Telefon Telefon