Društvo vinogradnikov Dolina - Jesenice

»
Obiščite novo spletno stran: https://dv-dolina-jesenice.si/


Naše društvo je bilo ustanovljeno na ustanovnem občnem zboru 19. Marca 1996. Pobudo za ustanovitev društva je podal gospod Mihael Škrlec iz Velike Doline. Prvi predsednik društva je bil Stanko Klemenčič in tajnik Franc Hedl prav tako oba iz Velike Doline.

Določene aktivnosti so se dogajale že pred uradno ustanovitvijo in to je prispevalo le še k okrepitvi spoznanja, da vinogradniki potrebujejo svoje društvo. Tako so se po letu 1996, začela različna strokovna predavanja, ekskurzije in seveda društvena ocenjevanja vin. Pomemben napredek je bil nabava laboratorija v letu 2000, ki je bil na sedežu Krajevne skupnosti Velika Dolina. V laboratoriju je začel delat takratni predsednik Mihael Kvartuh iz Koritnega, kateremu se je pridružil za pomoč tudi Ljubo Bizjak iz Cirnika. Veliko jesenskih večerov in prostega časa, sta žrtvovala, da je bilo potrebam vinogradnikov zadoščeno. V laboratoriju sta delala merjenja alkohola, žvepla in kisline, tako ni bilo potrebno vinogradnikom po meritve za vino v Brežice. Delovanje laboratorija je pomenilo velik prispevek k kvaliteti vina na tem delu občine Brežice. Po nekaj letih uspešnega dela v laboratoriju, nista naša laboranta več imela časa za opravljanje le teh meritev in tako je laboratorij sedaj že nekaj let v mirovanju. Potrebno bi bilo temeljite prenove in seveda sodobnejše naprave za potrebe meritev današnjega časa.

Društvo danes šteje okoli 180 članov in članic.
Želimo, da društvo še naprej deluje uspešno in z čim več strokovnimi predavanji , tečaji, izleti, ...


15 let delovanja

Ob 15 letnici delovanja društva smo razvili nov društveni prapor s pomočjo vseh članov društva, Krajevne skupnosti Jesenice na Dolenjskem in občine Brežice.
Danes je društvo eden najpomembnejših dejavnikov povezovanja ljudi iz obeh krajevnih skupnosti, kot Velike doline in Jesenic na Dolenjskem. V naših krajih skoraj ni prireditve na kateri vinogradniki ne bi sodelovali z pokušino svojih vin.

Na našem območju je danes kar nekaj vinogradnikov, ki štejejo po več kot 10 000 trt, tudi k temu je pripomoglo društvo s svojimi strokovni predavanji o vinogradništvu in vinarstvu. Tudi kvaliteta vina se je v zadnjih letih močno izboljšala, to ugotavljajo in potrjujejo tudi strokovnjaki na vsakoletnem ocenjevanju vin društva. Vsako leto e več vzorcev vin , ki so zelo kvalitetna in dosegajo zavidljive rezultate na Cvičkariji v Novem mestu , kot tudi na državnem ocenjevanju vin v Gornji Radgoni.

Za vse te uspehe so zaslužni vsi člani društva vinogradnikov, še posebej pa predsedniki.

Dosedanji predsedniki so bili:
  • Gospod Stanko Klemenčič, Velika Dolina
  • Gospod Mihael Kvartuh,  Koritno
  • Gospod Ljubo Bizjak, Cirnik
In sedanji predsednik:
  •  gospod Slavko Bizjak, Jesenice na Dol.


 
Telefon Telefon