Zobozdravstvena ambulanta pri OŠ Velika Dolina

objava: 12.November 2014


Zobozdravstvena ambulanta pri OŠ Velika Dolina

V imenu številnih krajanov dve KS, staršev in otrok, ki obiskujejo OŠ Velika dolino in vrtec, na vse pristojne ustanove, ki skrbijo za: vzpostavitev, delovanje, organiziranje ter posodobitev zobozdravstvene službe naslavljamo:

P O B U D O
• da se posodobi/modernizira zobozdravstvena ambulanta, ki deluje pri OŠ Velika Dolina
• da se poveča obseg sistemiziranega zobozdravnika in zdravniške sestre v obsegu 0,20 oziroma, da se poveča število ur/dni delovanja ambulante.


Obrazložitev POBUDE:

• Pomen zobozdravstvene zaščite za otroke
»Otroci in mladostniki so s stališča ustnega zdravja posebno ogrožena skupina prebivalstva, zato je pri varovanju ustnega zdravja teh skupin prebivalstva odločilna vloga družbe in države. »

• Pomembnost zobozdravstvene ambulante za širše okolje
V širšem okolišu, ki ga tvorijo dve krajevni skupnosti in sicer: KS Velika Dolina in KS Jesenice na Dol. živi cca 2300 prebivalcev, ki so do prve zobozdravstvene ambulante oddaljeni cca 15-20 km. Z povečanjem obsega ur sistemiziranega zobozdravnika oziroma, z povečanjem število ur/dni delovanja ambulante, omogočili bi da tudi ostali uporabniki koristijo ambulanto, ki jim je v neposredni bližini.

Utemeljitev POBUDE:
Kot utemeljitev naše pobude, naj navedemo samo nekatera izhodišča za pripravo Nacionalnega programa ustnega zdravja in sicer:

• ponovno vzpostaviti celovito mrežo zobozdravstvenega varstva za otroke in mladostnike, ki vključuje zobozdravnike v javnih zavodih in zasebne zobozdravnike ter s tem omogočiti harmonizacijo izvajanja preventivnih zobozdravstvenih dejavnosti po regijah in po območjih znotraj regij;
• ohraniti organizacijo zobozdravstvenega varstva v šolah in s tem ohraniti koncept približevanja zobozdravstvene dejavnosti otrokom in mladostnikom;
• tudi za druge populacijske skupine (odrasle, starostnike, revne ipd.) pripraviti vsaj minimalne programe ustnega zdravja.

V upanju, da boste naši pobudi ugodili, Vas lepo pozdravljamo.
Pripravila:
Rajka Križanac

Pred. sveta KS Jesenice na Dol.
Bogdan Palovšnik l.r.

Pred. Sveta KS Velika Dolina
Marijan Žibert l.r.

Obveščeni:
  • Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, OE Krško
  • Občina Brežice, Urad župana, g. Ivan Molan
  • ZD Brežice, g. M. Laktić
  • OŠ Velika Dolina, ga. M. Bregar-Goričar
  • Občina Brežice, Oddelek za družbene dejavnosti, ga. A. Hribar
  • Člani OS Občine Brežice
  • člani sveta KS Jesenice na Dol.
  • člani sveta KS Velika Dolina


Preberite tudi...

»
17   November
Komunala uporabnike obvešča, da bo 20.11. med 9.in 12. potekala akcija zbiranja nevarnih odpadkov.
Preberi več
»
13   Oktober
Uradna predaja ureditve ob R675 bo potekala v petek,15. oktobra 2021, ob 11.00 na naslovu Obrežje 6,
Preberi več
»
04   Oktober
Od ponedeljka, 4. do petka 8. oktobra poteka akcija zbiranja starega papirja pri OŠ Velika Dolina.
Preberi več
»
02   Julij
Zahvala vsem, ki so sodelovali v programu Srečanje pri Kalinu 2021.
Preberi več
»
03   Junij
28. maja 2021 je minister za notranje zadeve Aleš Hojs, obiskal brežiško občino
Preberi več
»
20   Maj
»
13   Marec
Obveščamo vse uporabnike storitev ZD Brežice o urniku testiranj, v tednu med 15. in 20 marcem 2021.
Preberi več
»
06   Januar
Prejeli smo vabilo in obvestilo KUD Mokriške vrane
Preberi več
»
23   December
Preberi več
»
07   Julij
Tudi letos je potekalo 6. Srečanje pri Kalinu, 1. julija 2020, na meji med Hrvaško in Slovenijo.
Preberi več
Telefon Telefon