Sprejeta uredba o DPN za območje HE Mokrice

objava: 28.Avgust 2013

Vlada RS je na četrtkovi seji sprejela Uredbo o državnem prostorskem načrtu za območje HE Mokrice. Vlada se je seznanila tudi s trenutno finančno konstrukcijo projekta, ki izhaja iz Elaborata razmejitve financiranja infrastrukture na HE Mokrice in nalaga Ministrstvu za kmetijstvo in okolje, da, v sodelovanju z Ministrstvom za infrastrukturo in prostor, do 15. 10. 2013 seznani vlado z rešitvami za prilagoditev finančne konstrukcije glede na možnosti virov financiranja izključno javne infrastrukture iz proračuna RS.
Prav tako je vlada naložila Ministrstvu za kmetijstvo in okolje, da pripravi strokovne podlage za izvedbo ukrepov za zmanjšanje poplavne ogroženosti Dobove in Rigonc in za renaturacijo izlivnega odseka reke Sotle.

S tem DPN so načrtovane:

• Hidroelektrarna Mokrice (v nadaljnjem besedilu: hidroelektrarna) z jezovno zgradbo, akumulacijskim bazenom, visokovodno-energetskimi nasipi, drenažnimi kanali in drugimi pripadajočimi ureditvami (transformator, stikališče, prelivni objekt, odlagališča za sedimente, poglabljanje struge),
• priključni daljnovod za vključitev hidroelektrarne v omrežje,
• prehod za vodne organizme in drstišča,
• ureditve za zavarovanje brežin na območju bazena,
• ureditve za reguliranje globine podzemne vode in zaščito pred njenimi vplivi,
• ureditve izlivnih delov pritokov Save,
• ureditve za zagotavljanje poplavne varnosti objektov in naselij Mihalovec, Loče in Rigonce,
• dostopi do vode za namakanje, zajem požarne vode, za zaščito in reševanje ter rekreacijo,
• protierozijska zaščita na območjih zunaj bazena,
• splavnica ob jezovni zgradbi in rečni pristanišči,
• vzhodna obvoznica Brežic,
• ureditev športnorekreacijskega območja Grič,
• ureditev športnorekreacijskega območja Mostec,
• ureditev območja za rekreacijo pri Prilipski mrtvici,
• ureditve državne kolesarske povezave ter lokalnih kolesarskih povezav na območju državnega prostorskega načrta,
• ter ureditev nadomestnih habitatov in mirnih območij ter druge ureditve za ohranjanje narave.

Sprejem uredbe bo omogočil takojšen pristop k projektiranju, pridobivanju gradbenega dovoljenja in nato k izvedbi ureditev. To pa pomeni tudi spodbudo za gradbeništvo oz. oživljanje gospodarske rasti.

Vir: MzIP


Preberite tudi...

»
26   Julij
V nedeljo, 23. julija, smo skupaj društva in KS pripravili »proščeje« in kulturni program.
Preberi več
»
12   Maj
Vljudno vas vabimo na pogovor z Ireno Komočar in Ano v četrtek, 18. maja 2023.
Preberi več
»
06   April
Vljudno vas vabimo na pogovor z dr. Majo Pezdirc v četrtek, 13.04.2023, v avli OŠ Velika Dolina.
Preberi več
»
04   April
OŠ Velika Dolina organizira akcijo zbiranja starega papirja od 3. do 7. aprila 2023.
Preberi več
»
10   Februar
Vabimo Vas na Dolinske pogovore z Natašo Jenuš v četrtek 16. februarja 2023 ob 17. uri.
Preberi več
»
06   Januar
Vljudno vas vabimo na pogovor z Ivanom Bogovčičem v četrtek, 12.01.2023, v avli OŠ Velika Dolina.
Preberi več
»
17   Oktober
Poziv za vložitev kandidatur za člane svetov krajevnih skupnosti na lokalnih volitvah.
Preberi več
»
12   Oktober
Vabimo vas na delavnico temeljnih postopkov oživljanja z uporabo AED, 14.10 ob 18.uri v PGD Obrežje.
Preberi več
»
14   September
Vabimo zainteresirano javnost na javni posvet, ki bo v torek, 20.09.2022 ob 17. uri v PGD Obrežje.
Preberi več
»
28   Julij
Obujanje tradicije, dobrodelnost in druženje so besede, ki so zaznamovale konec tedna v KS Jesenice.
Preberi več
Telefon Telefon