Sprejeta uredba o DPN za območje HE Mokrice

objava: 28.Avgust 2013

Vlada RS je na četrtkovi seji sprejela Uredbo o državnem prostorskem načrtu za območje HE Mokrice. Vlada se je seznanila tudi s trenutno finančno konstrukcijo projekta, ki izhaja iz Elaborata razmejitve financiranja infrastrukture na HE Mokrice in nalaga Ministrstvu za kmetijstvo in okolje, da, v sodelovanju z Ministrstvom za infrastrukturo in prostor, do 15. 10. 2013 seznani vlado z rešitvami za prilagoditev finančne konstrukcije glede na možnosti virov financiranja izključno javne infrastrukture iz proračuna RS.
Prav tako je vlada naložila Ministrstvu za kmetijstvo in okolje, da pripravi strokovne podlage za izvedbo ukrepov za zmanjšanje poplavne ogroženosti Dobove in Rigonc in za renaturacijo izlivnega odseka reke Sotle.

S tem DPN so načrtovane:

• Hidroelektrarna Mokrice (v nadaljnjem besedilu: hidroelektrarna) z jezovno zgradbo, akumulacijskim bazenom, visokovodno-energetskimi nasipi, drenažnimi kanali in drugimi pripadajočimi ureditvami (transformator, stikališče, prelivni objekt, odlagališča za sedimente, poglabljanje struge),
• priključni daljnovod za vključitev hidroelektrarne v omrežje,
• prehod za vodne organizme in drstišča,
• ureditve za zavarovanje brežin na območju bazena,
• ureditve za reguliranje globine podzemne vode in zaščito pred njenimi vplivi,
• ureditve izlivnih delov pritokov Save,
• ureditve za zagotavljanje poplavne varnosti objektov in naselij Mihalovec, Loče in Rigonce,
• dostopi do vode za namakanje, zajem požarne vode, za zaščito in reševanje ter rekreacijo,
• protierozijska zaščita na območjih zunaj bazena,
• splavnica ob jezovni zgradbi in rečni pristanišči,
• vzhodna obvoznica Brežic,
• ureditev športnorekreacijskega območja Grič,
• ureditev športnorekreacijskega območja Mostec,
• ureditev območja za rekreacijo pri Prilipski mrtvici,
• ureditve državne kolesarske povezave ter lokalnih kolesarskih povezav na območju državnega prostorskega načrta,
• ter ureditev nadomestnih habitatov in mirnih območij ter druge ureditve za ohranjanje narave.

Sprejem uredbe bo omogočil takojšen pristop k projektiranju, pridobivanju gradbenega dovoljenja in nato k izvedbi ureditev. To pa pomeni tudi spodbudo za gradbeništvo oz. oživljanje gospodarske rasti.

Vir: MzIP


Preberite tudi...

»
03   Julij
Vabljeni na 11. Srečanje pri Kalinu 2024 ki bo v petek, 5. julija 2024 ob 19. uri.
Preberi več
»
16   April
Ob?ina Breice objavlja javno razgrnitev OPPN za poslovno obrtno cono Jesenice do 16.4 do 16.5.2024
Preberi več
»
15   Marec
Od ponedeljka, 18. marca 2024,bo lokalna cesta pri Kalinu začasno zaprta za promet vozil.
Preberi več
»
05   Februar
Ob slovenskem kulturnem prazniku Vas vljudno vabimo na prireditev, ki bo 6. februarja ob 17. uri.
Preberi več
»
24   Januar
Vabljeni na prvo srečanje Iz oči v oči, ki bo v ponedeljek, 29. januarja 2024.
Preberi več
»
12   Oktober
Obvestilo o začasni zapori na mejnem prehodu v ponedeljek, 16. oktobra 2023 med 12. in 5.uro
Preberi več
»
26   Julij
V nedeljo, 23. julija, smo skupaj društva in KS pripravili »proščeje« in kulturni program.
Preberi več
»
12   Maj
Vljudno vas vabimo na pogovor z Ireno Komočar in Ano v četrtek, 18. maja 2023.
Preberi več
»
06   April
Vljudno vas vabimo na pogovor z dr. Majo Pezdirc v četrtek, 13.04.2023, v avli OŠ Velika Dolina.
Preberi več
»
04   April
OŠ Velika Dolina organizira akcijo zbiranja starega papirja od 3. do 7. aprila 2023.
Preberi več
Telefon Telefon