Sklep Sveta KS Jesenice na Dol.

objava: 21.September 2018

Vlada Republike Slovenije
Gregorčičeva  25
1000 Ljubljana
 
Urad Vlade Republike Slovenije
za oskrbo in integracijo migrantov

Cesta v Gorice 15
1000 Ljubljana
 
Zadeva: Sklep in stališče Sveta KS Jesenice na Dol. o postavitvi sprejemno- registracijskega centra na območju MMP Obrežje


Svet Krajevne skupnosti Jesenice na Dolenjskem ja na svoji 13. redni seji 18. septembra 2018 v točki 3. razpravljal in oblikoval stališče glede vzpostavitve sprejemno-registracijskega centra v Občini Brežice oziroma lokacije centra na Mednarodnem mejnem prehodu Obrežje.

V uvodu je predsednik Sveta pojasnil in predstavil zaključke sestanka,  ki je potekal v Uradu župana Občine Brežice 7. septembra 2018 ob sodelovanju predstavnikov Urada Vlade Republike Slovenije za oskrbo in integracijo migrantov.
V daljšo razpravo so se vključili vsi člani Sveta, predstavili so svoja stališča in po končani razpravi sprejeli naslednji
SKLEP:
Svet KS Jesenice na Dolenjskem ne soglaša s postavitvijo sprejemno-registracijskega centra na območju MMP Obrežje oziroma na območju KS Jesenice na Dolenjskem.

 
Utemeljitev:
Območje naše Krajevne skupnosti je že od osamosvojitve Republike Slovenije močno  obremenjeno in izpostavljeno. Tu so za državo pomembni posegi v prostor, kot jih opredeljujeta DLN in DPN. Gre za  komunalno-infrastrukturne projekte, kot so:  izgradnja komunalne infrastrukture za potrebe MMP Obrežje in MP Slovenska vas, gradnja mejnih prehodov in gospodarskega terminala, gradnja bencinskih servisov, izgradnja avtoceste in  postavitev ograje vzdolž meje z Republiko Hrvaško. Prav tako smo v  pričakovanju pričetka še enega pomembnega projekta: gradnja  HE Mokrice.

V času izvedbe zgoraj navedenih projektov so bili krajani prisiljeni prodati zemljo, spremenil se nam je življenjski prostor, trpeli smo prah, hrup, preobremenitev cest, zmanjšala se je kakovost življenja. Tudi po končani gradnji vsakdan čutimo težave, ki jih prinaša življenje na meji: kolone tovornih in potniških vozil po lokalnih cestah, hrup, onesnaženje, čakalne dobe na obeh MP, ki pogosto ovirajo tudi nas. Tovorni in potniški promet na MMP Obrežje je statistično daleč največji na območju vstopa in izstopa v državo, kar obremenjuje celoten kraj in vsa naselja v koridorju avtoceste. Naj poudarimo, da nam je bilo ob gradnji avtoceste  obljubljeno, da se bo republiška cesta R-675, ki poteka skozi naselja, prenovila in razširila oz. da bo poskrbljeno za varnost prebivalcev. Ta cesta pa je še danes takšna, kot je bila pred  gradnjo avtoceste. 

Krajani Jesenic na Dol. se zavedamo svojega geografskega položaja, a žal se tega ne  zavedajo občina, ministrstva in država. Upravičeno smo nezadovoljni, ker čutimo samo obremenitev, ne vidimo pa razvoja kraja in prometne varnosti.

Konkretni primeri posebne zapostavljenosti našega območja:
- ni pločnika od mejnih prehodov skozi naselja v smeri Brežic,
- niso rešene kritične točke na R 675 od Dvorc do MP Slovenska vas,
- vsa naselja niso priključena na javno vodovodno in kanalizacijsko omrežje,
- ni poskrbljeno za poplavno varnost ob mejnem vodotoku Bregane,
- ostaja problem naselja »Koreja«.

V odločitev o lokaciji sprejemno registracijskega centra v Občini Brežice, pa tudi če je le prehoden in začasen, kar naj bi pomenilo zadrževanje največ 72 ur, bi morala biti vključena širša javnost. Svet KS Jesenice na Dol. je zato zavzel stališče, da je potrebno dobiti več informacij in zagotovil glede te problematike.

Že sedaj smo deležni povečanega policijskega nadzora meje in prometa, zato smo krajani zaskrbljeni, da bi bili z novim centrom varnostno še dodatna obremenjeni.

Pričakujemo pojasnila in vaša stališča na naše pripombe in eventualno predstavitev na zboru krajanov ali na Svetu KS.
 
Predsednik Sveta KS Jesenice na Dol.
Bogdan Palovšnik


Obveščeni:
župan Občine Brežice, g. Ivan Molan,
poslanec v DZ RS, g. Igor Zorčič,
člani sveta KS in krajani 


Preberite tudi...

»
07   Julij
Tudi letos je potekalo 6. Srečanje pri Kalinu, 1. julija 2020, na meji med Hrvaško in Slovenijo.
Preberi več
»
03   Julij
»
03   Julij
V prostorih KS je 17.junija potekal sestanek o postopkih in pričetku gradnje HE Mokrice.
Preberi več
»
17   Junij
Obveščamo vas, da v OŠ Velika Dolina do četrtka, 18.6. zbirajo stari papir. Vključimo se!
Preberi več
»
14   Junij
Fotografija Ključne besede: razgled, poletje, narava, vreme, barve
Preberi več
»
27   Maj
Preberi več
»
24   April
23. aprila praznuje 102 leti naša najstarejša krajanka Amalija Mohorčič.
Preberi več
»
02   April
Akcija šivanja zaščitnih mask za vsako družino.
Preberi več
»
24   Marec
Da se boste v času izolacije kaj nasmejali, objavljamo na spletu tudi pustne novice.
Preberi več
»
17   Marec
Vabimo vas... Literarni/fotografski/likovni natečaj
Preberi več
Telefon Telefon