Problemi vodotoka Bregane

objava: 01.April 2015

 
Agencija Republike Slovenije za okolje (ARSO)
Vojkova 1b, 1001 Ljubljana, Slovenija, Ga. Stanka Koren
Agencija Republike Slovenije za okolje (ARSO), Novo mesto, G. Robert Kepa

 Problematika vodotoka reke Bregane
Posredujemo Vam ugotovitve iz terenskega ogleda predsednika KS Jesenice na Dol. in prizadetih krajanov Slovenske vasi z dne 15. marca 2015, ter slikovno gradivo, ki se navezuje na to problematiko. O podobnih ali istih problemih smo Vas že informirali v letu 2013 in 2014.

1. Problem ne vzdrževanja brežin in spreminjanja vodotoka posledično temu spodjedanja brežin, posebej v delu vodotoka od mosta pri Filpaču do betonskega mosta u središču vasi

2. Posamezni premostitveni objekti se ne vzdržujejo ali so opuščeni ( primer mosta pri Filipaču) kar povzroča, da se na tej lokaciji nabirajo naplavine, ki potem spreminjajo vodotok in ob poplavah povzročajo izlive vode.

3. Sanacija brežin skozi središčni del Slovenske vasi v katera je potekala v letu 2014 ni dokončana.

4. Problem neurejene brežine na hrvaški strani vodotoka pod lokalno cesto Bregana – Grdanjci
Z dopisom dne 18. Aprila 2013 smo obvestili ARSO Novo mesto in g. Kepo o problemu podpornega zidu ob potoku Breganica v Slovenski vasi, nasproti hišne številke Slovenska vas 39. Ugotovljeno je da je potrebno predstavnike Republike Hrvaške obvestiti o problemu, ki se dogaja na hrvaški strani brežine, katera je pod zelo obremenjeno in prometno cesto . Na podlagi lokacijskega ogleda aprila smo ugotovili, da se podporni zid (pod prometnico Bregana – Grdanjci na hrvaški strani) ruši v svojih temeljih v vodotok. Omenjena prometnica je glavni dostop do peskokopa nad Grdanjci in jo dnevno koristijo številna tovorna vozila.
Na terenu lahko ugotavljamo, da so potekale sanacije na hrvaški strani, ampak smatramo da problem ni rešen v celoti.
Uradnega odgovora ali stališča do navedenega problema nismo prejeli.

5. Delna sanacija ob vodotoku

Iz priloženih fotografij iz leta 2013 je razvidno, da je opravljen posek vrb kot del rednega letnega vzdrževanja vodotoka, am pak ne v celoti. Tudi ta posek je opravljen v delu vodotoka skozi vas, ne pa v zgornjem delu vodotoka.

Iz ogleda stanja vodotoka na terenu, iz priloženih fotografij in pogovora s prizadetimi krajani, Vas ponovno naprošamo za odgovore in stališča:
• v katerem obsegu je planirana sanacija vodotoka in brežin reke Bregane ?
• v katerem časovnem/ terminskem okvirju so planirani zgornji posegi?
• kateri posegi so usklajeni s Hrvaškimi izvajalci
• kdo koordinira projekte in izdaja soglasje s slovenske strani ter kdo je kontaktna oseba na katero se lahko obrnemo?


Številne poplave in slabe izkušnje iz bližnje preteklosti , so bile opozorilo, da je vzdrževanje nujno potrebno. Hrvaška stran reke Bregane se ureja redno že zadnji dve leti. Naša stran reke Bregane pa je nedotaknjena že vrsto let (govorimo od mosta sredi vasi do Filipača). S tem razlogom Vas prosimo, da nam svoja stališča posredujete do 30. aprila 2015. V nasprotnem bomo prisiljeni obvestiti medije o stanju vodotoka, o skrbi za slovensko ozemlje (obmejno območje) in ostalimi problemi s katerim se srečujejo krajani v Slovenski vasi.

Upamo, da se bo v dobrem mesecu našel nekdo, ki bo imel čas in nam bo prisluhnil ter odgovoril na naša vprašanja.

S spoštovanjem,


Pred. Sveta KS Jesenice na Dol.
Bogdan Palovšnik l.r.


Obveščeni:
• Občina Brežice, Urad župana, Oddelki
• člani sveta KS
• krajani slovenske vasi
Preberite tudi...

»
26   Julij
V nedeljo, 23. julija, smo skupaj društva in KS pripravili »proščeje« in kulturni program.
Preberi več
»
12   Maj
Vljudno vas vabimo na pogovor z Ireno Komočar in Ano v četrtek, 18. maja 2023.
Preberi več
»
06   April
Vljudno vas vabimo na pogovor z dr. Majo Pezdirc v četrtek, 13.04.2023, v avli OŠ Velika Dolina.
Preberi več
»
04   April
OŠ Velika Dolina organizira akcijo zbiranja starega papirja od 3. do 7. aprila 2023.
Preberi več
»
10   Februar
Vabimo Vas na Dolinske pogovore z Natašo Jenuš v četrtek 16. februarja 2023 ob 17. uri.
Preberi več
»
06   Januar
Vljudno vas vabimo na pogovor z Ivanom Bogovčičem v četrtek, 12.01.2023, v avli OŠ Velika Dolina.
Preberi več
»
17   Oktober
Poziv za vložitev kandidatur za člane svetov krajevnih skupnosti na lokalnih volitvah.
Preberi več
»
12   Oktober
Vabimo vas na delavnico temeljnih postopkov oživljanja z uporabo AED, 14.10 ob 18.uri v PGD Obrežje.
Preberi več
»
14   September
Vabimo zainteresirano javnost na javni posvet, ki bo v torek, 20.09.2022 ob 17. uri v PGD Obrežje.
Preberi več
»
28   Julij
Obujanje tradicije, dobrodelnost in druženje so besede, ki so zaznamovale konec tedna v KS Jesenice.
Preberi več
Telefon Telefon