Problematika vodotoka reke Bregane

objava: 16.Januar 2014

 
Posredujemo Vam ugotovitve iz terenskega ogleda predsednika KS Jesenice na Dol. in prizadetih krajanov Slovenske vasi z dne, 12. Decembra 2013. ter slikovno gradivo, ki sledi problematiko.

Na ogledu vodotoka Bregane smo ugotovili naslednje probleme:

1. Problem spreminjanja vodotoka Bregane in posledično temu spodjedanje brežine pri objektu Vovk Jože, Slovenska vas 28, in objektu Vovk Stanislava, Slovenska vas 30.Iz fotografij je razvidno, da se vodotok spreminja in približuje podpornemu zidu ter ogroža objekte in poplavno varnost. Premikanje vodotoka se dogaja predvsem zaradi neureditve brežin na hrvaški strani vodotoka.
Na fotografijah je viden izliv meteornih vod iz lokalne ceste, ki ga je tokratna poplava zaprla, razvidna je tudi sprememba vodotoka.

2. Problem neurejene brežine na hrvaški strani vodotoka pod lokalno cesto Bregana – Grdanjci
Z dopisom dne 18. Aprila 2013 smo obvestili ARSO Novo mesto in g. Kepo o problemu podpornega zidu ob potoku Bregana v Slovenski vasi, nasproti hišne številke Slovenska vas 39. Ugotovljeno je bilo, da je potrebno predstavnike Republike Hrvaške obvestiti o problemu, ki se dogaja na hrvaški strani brežine oz. podpornega zidu, ki je pod zelo obremenjeno in prometno cesto. Na podlagi lokacijskega ogleda aprila smo ugotovili, da se podporni zid (pod prometnico Bregana – Grdanjci ) ruši v svojih temeljih v vodotok. Omenjena prometnica je glavni dostop do peskokopa nad Grdajnci in jo dnevno koristijo številna tovorna vozila. 25. Maja 2013 smo posredovali še eno urgenco na ARSO Novo mesto za rešitev omenjenega problema.
Na fotografijah je razvidno dodatno spodjedanje brežine od aprila do decembra.

3. Delna sanacija ob vodotoku
Iz priloženih fotografij je razvidno, da je opravljen posek vrb kot del rednega letnega vzdrževanja vodotoka, ampak ne v celoti.

4. Problem fortifikacijskih preprek ob vodotoku
O odstranitvi fortifikacijskih preprek smo strani KS tudi že obveščali različne inštitucije ( od ministrstev, policije…) in  smatramo, da je skrajni čas, da se zadeve uredijo in odstranijo iz Slovenske vasi. Trenutno so locirane na brežini nad vodotokom, kar je popolnoma neprimerno zaradi splošne in poplavne varnosti ter neprimernega videza v prostoru.

Prosimo za Vaš pisni odgovor in stališča do navedenih problemov.

S spoštovanjem,

Pred. Sveta KS Jesenice na Dol.
Jože Tomše


Preberite tudi...

»
07   Julij
Tudi letos je potekalo 6. Srečanje pri Kalinu, 1. julija 2020, na meji med Hrvaško in Slovenijo.
Preberi več
»
03   Julij
»
03   Julij
V prostorih KS je 17.junija potekal sestanek o postopkih in pričetku gradnje HE Mokrice.
Preberi več
»
17   Junij
Obveščamo vas, da v OŠ Velika Dolina do četrtka, 18.6. zbirajo stari papir. Vključimo se!
Preberi več
»
14   Junij
Fotografija Ključne besede: razgled, poletje, narava, vreme, barve
Preberi več
»
27   Maj
Preberi več
»
24   April
23. aprila praznuje 102 leti naša najstarejša krajanka Amalija Mohorčič.
Preberi več
»
02   April
Akcija šivanja zaščitnih mask za vsako družino.
Preberi več
»
24   Marec
Da se boste v času izolacije kaj nasmejali, objavljamo na spletu tudi pustne novice.
Preberi več
»
17   Marec
Vabimo vas... Literarni/fotografski/likovni natečaj
Preberi več
Telefon Telefon