Problematika vodotoka reke Bregane

objava: 16.Januar 2014

 
Posredujemo Vam ugotovitve iz terenskega ogleda predsednika KS Jesenice na Dol. in prizadetih krajanov Slovenske vasi z dne, 12. Decembra 2013. ter slikovno gradivo, ki sledi problematiko.

Na ogledu vodotoka Bregane smo ugotovili naslednje probleme:

1. Problem spreminjanja vodotoka Bregane in posledično temu spodjedanje brežine pri objektu Vovk Jože, Slovenska vas 28, in objektu Vovk Stanislava, Slovenska vas 30.Iz fotografij je razvidno, da se vodotok spreminja in približuje podpornemu zidu ter ogroža objekte in poplavno varnost. Premikanje vodotoka se dogaja predvsem zaradi neureditve brežin na hrvaški strani vodotoka.
Na fotografijah je viden izliv meteornih vod iz lokalne ceste, ki ga je tokratna poplava zaprla, razvidna je tudi sprememba vodotoka.

2. Problem neurejene brežine na hrvaški strani vodotoka pod lokalno cesto Bregana – Grdanjci
Z dopisom dne 18. Aprila 2013 smo obvestili ARSO Novo mesto in g. Kepo o problemu podpornega zidu ob potoku Bregana v Slovenski vasi, nasproti hišne številke Slovenska vas 39. Ugotovljeno je bilo, da je potrebno predstavnike Republike Hrvaške obvestiti o problemu, ki se dogaja na hrvaški strani brežine oz. podpornega zidu, ki je pod zelo obremenjeno in prometno cesto. Na podlagi lokacijskega ogleda aprila smo ugotovili, da se podporni zid (pod prometnico Bregana – Grdanjci ) ruši v svojih temeljih v vodotok. Omenjena prometnica je glavni dostop do peskokopa nad Grdajnci in jo dnevno koristijo številna tovorna vozila. 25. Maja 2013 smo posredovali še eno urgenco na ARSO Novo mesto za rešitev omenjenega problema.
Na fotografijah je razvidno dodatno spodjedanje brežine od aprila do decembra.

3. Delna sanacija ob vodotoku
Iz priloženih fotografij je razvidno, da je opravljen posek vrb kot del rednega letnega vzdrževanja vodotoka, ampak ne v celoti.

4. Problem fortifikacijskih preprek ob vodotoku
O odstranitvi fortifikacijskih preprek smo strani KS tudi že obveščali različne inštitucije ( od ministrstev, policije…) in  smatramo, da je skrajni čas, da se zadeve uredijo in odstranijo iz Slovenske vasi. Trenutno so locirane na brežini nad vodotokom, kar je popolnoma neprimerno zaradi splošne in poplavne varnosti ter neprimernega videza v prostoru.

Prosimo za Vaš pisni odgovor in stališča do navedenih problemov.

S spoštovanjem,

Pred. Sveta KS Jesenice na Dol.
Jože Tomše


Preberite tudi...

»
17   November
Komunala uporabnike obvešča, da bo 20.11. med 9.in 12. potekala akcija zbiranja nevarnih odpadkov.
Preberi več
»
13   Oktober
Uradna predaja ureditve ob R675 bo potekala v petek,15. oktobra 2021, ob 11.00 na naslovu Obrežje 6,
Preberi več
»
04   Oktober
Od ponedeljka, 4. do petka 8. oktobra poteka akcija zbiranja starega papirja pri OŠ Velika Dolina.
Preberi več
»
02   Julij
Zahvala vsem, ki so sodelovali v programu Srečanje pri Kalinu 2021.
Preberi več
»
03   Junij
28. maja 2021 je minister za notranje zadeve Aleš Hojs, obiskal brežiško občino
Preberi več
»
20   Maj
»
13   Marec
Obveščamo vse uporabnike storitev ZD Brežice o urniku testiranj, v tednu med 15. in 20 marcem 2021.
Preberi več
»
06   Januar
Prejeli smo vabilo in obvestilo KUD Mokriške vrane
Preberi več
»
23   December
Preberi več
»
07   Julij
Tudi letos je potekalo 6. Srečanje pri Kalinu, 1. julija 2020, na meji med Hrvaško in Slovenijo.
Preberi več
Telefon Telefon