Problem in kritične točke na R III 675 odsek 120

objava: 05.April 2013

Na podlagi lokacijskih ogledov smo Vas marca 2011, in potem ponovno februarja 2012 obvestili in ugotovili probleme in kritične točke na R III 675, odsek 1207 Čatež – Slovenska vas. V tekočem letu in v sled vremenskih prilik so se razmere še dodatno poslabšale in nastajajo tudi nove poškodbe. Zaradi zagotavljanja prometne varnosti Vas ponovno opozarjamo na kritične točke na R III 675 odsek 1207 Čatež – Slovenska vas.

Na nekatera naše pobude smo prijeli odgovore kateri ne vsebujejo rešitve in utemeljitve zato ih še enkrat ponavljamo.
  • 1. Voda na vozišču pred križiščem lipa pri Mokricah
  • 2. Zoženje Podgračeno
  • 3. Sanacija plaza v Podgračenem
  • 4. Sanacija poškodb na mostu nad AC v naselju Obrežje
  • 5. Kritične točke in sanacije posameznih odsekov
  • 6. Križišče pri lipi Mokrice
  • 7. Talne označbe na AP

1. Voda na vozišču pred križiščem lipa pri Mokricah

Na omenjenem odseku je ob R 675 cesti izvedena meteorna kanalizacija na eni strani in na drugi strani odprti kanal, ki očitno dimenzijsko ne ustrezata. Ob vsakem večjem nalivu se na omenjen kanal zamaši in delu vozišča stoji voda, ki močno ovira promet in ogroža varnost uporabnikov. Iz fotografij je razvidno, da je problem širših dimenzij in da je nujno potrebno sanirati celoten odsek od lipe do ribnika. Naj še enkrat poudarimo, da je omenjen odsek eden od najbolj prometnih ker je navezava na AC, MMP in glavna prometnica v smer Brežic.
Slika iz drugega zornega kota ...
2. zoženje Podgračeno

O problemu zoženja in kritičnega točke v naselju Podgračeno na katerem se dogajajo številne prometne nesreče, ter so ogrožena življenja in moten izhod iz stanovanjskih objektov Vas že obveščamo deset let. Sodelovali smo na lokacijskem ogledu v letu 2010 in iskanju ustrezne projektne rešitve. Na terenu je razvidno, da kritična točka še vedno ni rešena, saj delno, kot je to bilo zagotavljano s strani DRSC na zadnjem ogledu.
V preteklem času so na ograji in ob objektu družine Semenič nastale nove poškodbe v času izvajanja zimske službe (obstaja tudi policijski zapisnik).

3. sanacija plaza v Podgračenem

Na podlagi obvestila predstavnika vaške skupnosti Podgračeno in lokacijskega ogleda smo ugotovili, da se v naselju Podgračeno ponovno sprožil plaz na brežini med javno potjo 525 171 in RIII 675 (prilagamo fotografijo). Problem plazu je ugotovljen že pred tri leti in smo vas o tem obvestili. Sanacija ni izvedena, ampak je samo očiščen kanal in odstranjen material, ki ga je plaz sprožil. Ugotovili smo, da je potrebno takoj pristopiti sanaciji, ker je ogroženo vozišče republiške ceste, ter javna pot 525 171, ki je edina dostopna pot do stanovanjskega objekta Budič. Na javni poti se vidijo že poškodbe in razpoke.

Odgovor DRSC, da so poškodbe nastale zaradi urejanja JP je neargumentiran in neutemeljen.
Vremenske prilike v letu 2013 so resna nevarnost, da se odpre novi plaz ki bo se sprožili na R 675. Potrebno je izvesti strokovno presoji vplivov in potrebnih posegov.


4. sanacija poškodb na mostu nad AC v naselju Obrežje

Na mostu v naselju so ponovno nakazujejo nove poškodbe in razpoke v asfaltu, ki so bile sanirane že večkrat nesupešno.

5. kritične točke in sanacije posameznih odsekov

V nadaljevanju poteka trase R 675, posebej v naselju Ribnica je nekoliko večjih poškodb na in ob vozišču, ki so bile sanirane v letu 2011 in so ponovno v sled vremenskih prilik kritične in nevarne.
Glede velikega števila vozil, ki dnevno uporabljajo omenjeni odsek, kot edini prometni koridor brez vinjete, je potrebno na celotnem odseku opraviti nujna vzdrževalna dela na vozišču in obcestnih kanalih.

6. križišče pri lipi Mokrice

Na območju križišča javne poti pri lipi (smer Mokrice), lokalne ceste in novozgrajenega priključka na AC, je potrebno urediti/spremeniti prometno signalizacijo in izgraditi pločnik za pešce. V bližini omenjenega križišča je del naselja Jesenice (Žaga) iz katerega v smeri Nove vasi, oziroma do najbližjega avtobusnega postajališča, dnevno v šolo gre večje število otrok. V kritičnem delu ni pločnika, pa tudi označenega prehoda za pešce in ustrezne signalizacije. Osnovna šola Velika Dolina je že večkrat opozorila Občino Brežice in KS, da je potrebno urediti razmere v križišču.

7. talne označbe na AP

Na ogledu smo ugotovili, da vsa avtobusna postajališča na odseku od Podgračenega do Slovenske vasi nimajo ustrezne talne označbe, oziroma obstoječe so izbledele. Zaradi prometne varnosti predlagamo, da se zadeva vključi v redno vzdrževanje v letu 2011.

O vsebini dopisa bomo obvestili tudi medije ker smatramo, da je potrebno seznaniti javnost o problemih, ki se ne rešujejo že več let in tudi ne želimo, da smo soodgovorni v morebitnih nastalih škodnih dejanjih.

Pričakujemo ponovno Vaš pisni odgovor in stališče o sanaciji kritičnih točk, ter časovno določilo v katerem roku boste zadeve sanirali.


S spoštovanjem

Pred. Sveta KS Jesenice na Dol.
Jože Tomše

V vednost:
• Občina Brežice
• Člani sveta KS


Preberite tudi...

»
26   Julij
V nedeljo, 23. julija, smo skupaj društva in KS pripravili »proščeje« in kulturni program.
Preberi več
»
12   Maj
Vljudno vas vabimo na pogovor z Ireno Komočar in Ano v četrtek, 18. maja 2023.
Preberi več
»
06   April
Vljudno vas vabimo na pogovor z dr. Majo Pezdirc v četrtek, 13.04.2023, v avli OŠ Velika Dolina.
Preberi več
»
04   April
OŠ Velika Dolina organizira akcijo zbiranja starega papirja od 3. do 7. aprila 2023.
Preberi več
»
10   Februar
Vabimo Vas na Dolinske pogovore z Natašo Jenuš v četrtek 16. februarja 2023 ob 17. uri.
Preberi več
»
06   Januar
Vljudno vas vabimo na pogovor z Ivanom Bogovčičem v četrtek, 12.01.2023, v avli OŠ Velika Dolina.
Preberi več
»
17   Oktober
Poziv za vložitev kandidatur za člane svetov krajevnih skupnosti na lokalnih volitvah.
Preberi več
»
12   Oktober
Vabimo vas na delavnico temeljnih postopkov oživljanja z uporabo AED, 14.10 ob 18.uri v PGD Obrežje.
Preberi več
»
14   September
Vabimo zainteresirano javnost na javni posvet, ki bo v torek, 20.09.2022 ob 17. uri v PGD Obrežje.
Preberi več
»
28   Julij
Obujanje tradicije, dobrodelnost in druženje so besede, ki so zaznamovale konec tedna v KS Jesenice.
Preberi več
Telefon Telefon