Potrebni ukrepi v zvezi z organizacijo odpadkov v

objava: 10.April 2013

1. Odvoz odpadkov v delu naselja Slovenska vas
Dne 06. Marca smo vas obvestili o problemu krajanov iz naselja Slovenska vas. Glede da nismo prijeli odgovora Vas ponovno obveščamo da so nastali problemi z izvajanjem komunalne dejavnosti - odvoza smeti za nekatere stanovanjske in počitniške objekte, ob JP 525062.
(http://www.geoprostor.net/piso/ewmap.asp?obcina=brezice&cx=551296.01&cy=76804.05&scale=0.9&catprj=piso.brezice_home&bckcat=piso.base_dof5&ovllys=00100100).

Glede, da je to večletni problem in še vedno ni ustrezno rešen, je potrebno ponovno zadevo (prepoved prevoza po privatni poti) ponovno preučiti in pristopiti k reševanju v okviru zakonskih možnosti ter zagotavljanju izvajanja predpisov ki določajo, da so vsi krajani v enakopravnem položaju glede uslug in pravic, ki im zagotavljamo.

2. V naselju Podgračeno nimajo ekološkega otoka

Naselje Podgračeno je edino naselje v KS, ki nima ekološkega otoka in je najbližji v Ribnici ali pa na Dvorcah, kar smatramo, da je neprimerno ozirom preveč oddaljeno (predlagamo, da se preveri trenutno stanje nameščenih zabojnikov in potrebe ter znotraj obstoječih kapacitet reorganizira zadeva.)

3. Čiščenje košev za smeti na AP

V vsakem naselju v KS so na AP postavljeni koši za odlaganje odpadkov ( 9 kom), istega proizvajalca kot v mestu Brežice. Z podjetjem KOP in Občino, smo v preteklosti uredili način čiščenja in tudi sedaj predlagamo, da se ta zadeva uredi enako kot v mestu Brežice. Iz priloženih fotografij je razvidno, da je situacija neprimerna in je potrebno zadevo urediti.


4. Čiščenje okrog ekoloških otokov

V zimskem obdobju, ko je bilo ob ekoloških otokih veliko snega , ter po Novem letu ko je pričel veljati novi način odvoza odpadkov je ob ekoloških otokih ostalo različnih odpadkov in je videz lokacij neurejen in moteč za center posameznega naselja, kjer se te lokacije nahajajo.

Na posameznih lokacijah (kot je v naselju Jesenice na fotografiji spodaj) bi bilo potrebno očistiti/oprati tudi zabojnike in temeljito očistiti lokacije.


Želimo si da bi zadeve potekale organizirano in na zadovoljstvo vseh uporabnikov kakor tudi okolja, zato predlagamo določene ukrepe ki bi probleme vsekakor omilili ali rešili.
Prosimo, da naše predloge preučite, podate svoj pisno stališče in izvedete ustrezne ukrepe.

S spoštovanjem
pred. Sveta KS Jesenice na Dol.
Jože Tomše


Preberite tudi...

»
17   November
Komunala uporabnike obvešča, da bo 20.11. med 9.in 12. potekala akcija zbiranja nevarnih odpadkov.
Preberi več
»
13   Oktober
Uradna predaja ureditve ob R675 bo potekala v petek,15. oktobra 2021, ob 11.00 na naslovu Obrežje 6,
Preberi več
»
04   Oktober
Od ponedeljka, 4. do petka 8. oktobra poteka akcija zbiranja starega papirja pri OŠ Velika Dolina.
Preberi več
»
02   Julij
Zahvala vsem, ki so sodelovali v programu Srečanje pri Kalinu 2021.
Preberi več
»
03   Junij
28. maja 2021 je minister za notranje zadeve Aleš Hojs, obiskal brežiško občino
Preberi več
»
20   Maj
»
13   Marec
Obveščamo vse uporabnike storitev ZD Brežice o urniku testiranj, v tednu med 15. in 20 marcem 2021.
Preberi več
»
06   Januar
Prejeli smo vabilo in obvestilo KUD Mokriške vrane
Preberi več
»
23   December
Preberi več
»
07   Julij
Tudi letos je potekalo 6. Srečanje pri Kalinu, 1. julija 2020, na meji med Hrvaško in Slovenijo.
Preberi več
Telefon Telefon