Potrdilo o izvolitvi članov sveta KS Jesenice

objava: 21.Oktober 2014

Poročilo voline komsije:

Ob smiselni uporabi 90. členom Zakona lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08 in 83/12, v nadaljevanju ZLV) in na podlagi zapisnikov o delu volilnih odborov pri ugotavljanju izida glasovanja na volitvah v svete krajevnih skupnosti občine Brežice, ki so bile 5. oktobra 2014, Občinska volilna komisija izdaja naslednje

P O T R D I L O

o izvolitvi članov Sveta krajevne skupnosti
JESENICE NA DOLENJSKEM

Na lokalnih volitvah 5. oktobra 2014 so bili za člane Sveta krajevne skupnosti JESENICE NA DOLENJSKEM izvoljeni:

1. RAJKA KRIŽANAC, 9.5.1967, Jesenice na Dolenjskem 21, 8261 Jesenice na Dolenjskem.
2. JOŽE SUBAN, 2.12.1955, Jesenice na Dolenjskem 37B, 8261 Jesenice na Dolenjskem.
3. DAMJANA OBRANIĆ, 12.2.1965, Nova vas pri Mokricah 13, 8261 Jesenice na Dolenjskem.
4. GREGOR BAJS, 14.11.1969, Nova vas pri Mokricah 7, 8261 Jesenice na Dolenjskem.
5. ERVIN FRIGELJ, 26.1.1965, Obrežje 9a, 8261 Jesenice na Dolenjskem.
6. DRAGO MUNIČ, 15.2.1968, Obrežje 40a, 8261 Jesenice na Dolenjskem.
7. IVAN FRANKO, 1.11.1970, Podgračeno 6, 8261 Jesenice na Dolenjskem.
8. MILAN BAJS, 18.4.1973, Ribnica 4, 8261 Jesenice na Dolenjskem.
9. BOGDAN PALOVŠNIK, 28.8.1972, Slovenska vas 48m, 8261 Jesenice na Dolenjskem.

Številka: 041-1/2014
Datum: 7.10.2014

predsednik
Občinske volilne komisije Občine Brežice
Aleksander ZUPANČIČ

Preberite tudi...

»
17   November
Komunala uporabnike obvešča, da bo 20.11. med 9.in 12. potekala akcija zbiranja nevarnih odpadkov.
Preberi več
»
13   Oktober
Uradna predaja ureditve ob R675 bo potekala v petek,15. oktobra 2021, ob 11.00 na naslovu Obrežje 6,
Preberi več
»
04   Oktober
Od ponedeljka, 4. do petka 8. oktobra poteka akcija zbiranja starega papirja pri OŠ Velika Dolina.
Preberi več
»
02   Julij
Zahvala vsem, ki so sodelovali v programu Srečanje pri Kalinu 2021.
Preberi več
»
03   Junij
28. maja 2021 je minister za notranje zadeve Aleš Hojs, obiskal brežiško občino
Preberi več
»
20   Maj
»
13   Marec
Obveščamo vse uporabnike storitev ZD Brežice o urniku testiranj, v tednu med 15. in 20 marcem 2021.
Preberi več
»
06   Januar
Prejeli smo vabilo in obvestilo KUD Mokriške vrane
Preberi več
»
23   December
Preberi več
»
07   Julij
Tudi letos je potekalo 6. Srečanje pri Kalinu, 1. julija 2020, na meji med Hrvaško in Slovenijo.
Preberi več
Telefon Telefon