Postavitvev začasnih ovir na meji

objava: 13.November 2015

 
Zaradi številnih vprašanj krajanov o postavitvi tehničnih ovir ob meji z Republiko Hrvaško, vam posredujemo informacijo 
ki smo jo pridobili na spletni strani Ministrstva za notranje zadeve.
Ostalih informacij na žalost nimamo.
Uradno o poteku  vseh postopkov na meji nismo obveščeni.
______________________________________________________________

vir informacij: www.policija.si
___________________________
Migracije - obvestilo lastnikom zemljišč ob meji o postavitvi začasnih ovir


Sporočila za javnost
Sreda, 11. november 2015

V zadnjih tednih se Slovenija sooča z množičnim prihodom migrantov, kar še posebej občutijo prebivalci obmejnih območij. Da bi še bolje in učinkoviteje obvladovali migracijske tokove, preprečili nenadzorovan prehod migrantov preko zelene meje ter zagotovili visoko raven varnosti prebivalcev, bodo v prihodnjih dneh na nekatera zemljišča ob meji postavljene začasne tehnične ovire.

* * *
Slovenija se zadnjih nekaj tednih sooča z množičnim prihodom migrantov, ki na slovensko ozemlje vstopajo iz Hrvaške, kar še posebej občutijo prebivalci obmejnih območij. Policija je v okviru svojih pristojnosti ves ta čas izvajala vse potrebne ukrepe, da bi v Sloveniji kljub težkim razmeram zagotovila visoko raven javnega reda in varnosti.

Migracijske tokove pa želimo še bolje in učinkoviteje obvladovati in predvsem preprečiti nenadzorovan prehod migrantov preko zelene meje ter ukreniti vse, kar je potrebno, da bi od skupnosti ali posameznika odvrnili nevarnost ali preprečili ravnanja, ki ogrožajo varnost ali javni red (10. člen Zakona o nalogah in pooblastilih policije (Uradni list RS, št. 15/13 z dne 18. 2. 2013).

V ta namen bodo zato na podlagi 8. člena Zakona o nadzoru državne meje (Uradni list RS, št. 60/07 z dne 6. 7. 2007) na nekatera zemljišča ob meji postavljene začasne tehnične ovire. Lastniki, na zemljiščih katerih bodo postavljene začasne ovire, bodo obvestila o postavitvi prejeli po pošti.

Na podlagi drugega odstavka 8. člena navedenega zakona policisti lahko uporabljajo zemljišča in vodne površine ne glede na lastništvo, če je to potrebno za izvajanje nadzora državne meje ali preprečevanje nedovoljenega prehajanja državne meje. V ta namen zakon določa dolžnost lastnikov in posestnikov zemljišč, da omogočijo prost dostop in gibanje za nemoteno opravljanje nalog nadzora državne meje.

Ob tem želimo posebej poudariti, da gre samo za začasen ukrep, ki bo veljal, dokler bodo razmere to zahtevale. Namen začasnih ovir je omiliti negativne učinke migracijskega pritiska na življenje prebivalcev v obmejnem pasu ter zagotoviti visoko raven varnosti ljudi in njihovega premoženja ter varnostne razmere, ki bodo omogočale nemoteno življenje in delo ljudi.

Za vsa vprašanja ali dodatne informacije smo vam na voljo na krajevno pristojni policijski postaji ali na elektronskem naslovu smp@policija.si.Preberite tudi...

»
17   November
Komunala uporabnike obvešča, da bo 20.11. med 9.in 12. potekala akcija zbiranja nevarnih odpadkov.
Preberi več
»
13   Oktober
Uradna predaja ureditve ob R675 bo potekala v petek,15. oktobra 2021, ob 11.00 na naslovu Obrežje 6,
Preberi več
»
04   Oktober
Od ponedeljka, 4. do petka 8. oktobra poteka akcija zbiranja starega papirja pri OŠ Velika Dolina.
Preberi več
»
02   Julij
Zahvala vsem, ki so sodelovali v programu Srečanje pri Kalinu 2021.
Preberi več
»
03   Junij
28. maja 2021 je minister za notranje zadeve Aleš Hojs, obiskal brežiško občino
Preberi več
»
20   Maj
»
13   Marec
Obveščamo vse uporabnike storitev ZD Brežice o urniku testiranj, v tednu med 15. in 20 marcem 2021.
Preberi več
»
06   Januar
Prejeli smo vabilo in obvestilo KUD Mokriške vrane
Preberi več
»
23   December
Preberi več
»
07   Julij
Tudi letos je potekalo 6. Srečanje pri Kalinu, 1. julija 2020, na meji med Hrvaško in Slovenijo.
Preberi več
Telefon Telefon