Postavitvev začasnih ovir na meji

objava: 13.November 2015

 
Zaradi številnih vprašanj krajanov o postavitvi tehničnih ovir ob meji z Republiko Hrvaško, vam posredujemo informacijo 
ki smo jo pridobili na spletni strani Ministrstva za notranje zadeve.
Ostalih informacij na žalost nimamo.
Uradno o poteku  vseh postopkov na meji nismo obveščeni.
______________________________________________________________

vir informacij: www.policija.si
___________________________
Migracije - obvestilo lastnikom zemljišč ob meji o postavitvi začasnih ovir


Sporočila za javnost
Sreda, 11. november 2015

V zadnjih tednih se Slovenija sooča z množičnim prihodom migrantov, kar še posebej občutijo prebivalci obmejnih območij. Da bi še bolje in učinkoviteje obvladovali migracijske tokove, preprečili nenadzorovan prehod migrantov preko zelene meje ter zagotovili visoko raven varnosti prebivalcev, bodo v prihodnjih dneh na nekatera zemljišča ob meji postavljene začasne tehnične ovire.

* * *
Slovenija se zadnjih nekaj tednih sooča z množičnim prihodom migrantov, ki na slovensko ozemlje vstopajo iz Hrvaške, kar še posebej občutijo prebivalci obmejnih območij. Policija je v okviru svojih pristojnosti ves ta čas izvajala vse potrebne ukrepe, da bi v Sloveniji kljub težkim razmeram zagotovila visoko raven javnega reda in varnosti.

Migracijske tokove pa želimo še bolje in učinkoviteje obvladovati in predvsem preprečiti nenadzorovan prehod migrantov preko zelene meje ter ukreniti vse, kar je potrebno, da bi od skupnosti ali posameznika odvrnili nevarnost ali preprečili ravnanja, ki ogrožajo varnost ali javni red (10. člen Zakona o nalogah in pooblastilih policije (Uradni list RS, št. 15/13 z dne 18. 2. 2013).

V ta namen bodo zato na podlagi 8. člena Zakona o nadzoru državne meje (Uradni list RS, št. 60/07 z dne 6. 7. 2007) na nekatera zemljišča ob meji postavljene začasne tehnične ovire. Lastniki, na zemljiščih katerih bodo postavljene začasne ovire, bodo obvestila o postavitvi prejeli po pošti.

Na podlagi drugega odstavka 8. člena navedenega zakona policisti lahko uporabljajo zemljišča in vodne površine ne glede na lastništvo, če je to potrebno za izvajanje nadzora državne meje ali preprečevanje nedovoljenega prehajanja državne meje. V ta namen zakon določa dolžnost lastnikov in posestnikov zemljišč, da omogočijo prost dostop in gibanje za nemoteno opravljanje nalog nadzora državne meje.

Ob tem želimo posebej poudariti, da gre samo za začasen ukrep, ki bo veljal, dokler bodo razmere to zahtevale. Namen začasnih ovir je omiliti negativne učinke migracijskega pritiska na življenje prebivalcev v obmejnem pasu ter zagotoviti visoko raven varnosti ljudi in njihovega premoženja ter varnostne razmere, ki bodo omogočale nemoteno življenje in delo ljudi.

Za vsa vprašanja ali dodatne informacije smo vam na voljo na krajevno pristojni policijski postaji ali na elektronskem naslovu smp@policija.si.Preberite tudi...

»
26   Julij
V nedeljo, 23. julija, smo skupaj društva in KS pripravili »proščeje« in kulturni program.
Preberi več
»
12   Maj
Vljudno vas vabimo na pogovor z Ireno Komočar in Ano v četrtek, 18. maja 2023.
Preberi več
»
06   April
Vljudno vas vabimo na pogovor z dr. Majo Pezdirc v četrtek, 13.04.2023, v avli OŠ Velika Dolina.
Preberi več
»
04   April
OŠ Velika Dolina organizira akcijo zbiranja starega papirja od 3. do 7. aprila 2023.
Preberi več
»
10   Februar
Vabimo Vas na Dolinske pogovore z Natašo Jenuš v četrtek 16. februarja 2023 ob 17. uri.
Preberi več
»
06   Januar
Vljudno vas vabimo na pogovor z Ivanom Bogovčičem v četrtek, 12.01.2023, v avli OŠ Velika Dolina.
Preberi več
»
17   Oktober
Poziv za vložitev kandidatur za člane svetov krajevnih skupnosti na lokalnih volitvah.
Preberi več
»
12   Oktober
Vabimo vas na delavnico temeljnih postopkov oživljanja z uporabo AED, 14.10 ob 18.uri v PGD Obrežje.
Preberi več
»
14   September
Vabimo zainteresirano javnost na javni posvet, ki bo v torek, 20.09.2022 ob 17. uri v PGD Obrežje.
Preberi več
»
28   Julij
Obujanje tradicije, dobrodelnost in druženje so besede, ki so zaznamovale konec tedna v KS Jesenice.
Preberi več
Telefon Telefon