Odgovori Občinske uprave

objava: 24.Februar 2017

 
ZADEVA: Odgovori Občinske uprave Občine Brežice na vprašanja in pobude
predsednikov sveta Krajevnih skupnosti Posredujemo vam  odgovore občisnke uprave na  vprašanja  Krajevne skupnosti Jesenice na Dolenjskem glede:
 
-      Izgradnja pločnika ob R 675 v naselju Obrežje ( od mejnega prehoda do mosta nad AC), v naselju Ribnica in Podgračeno, ( Občina Brežice)
 

Odgovor : Izgradnja pločnika ob R3 675 v naselju Obrežje (od mejnega prehoda do mosta nad AC), v naselju Ribnica in Podgračeno:
- Pločnik v naselju Obrežje: Kot vam je znano je bil pred leti izdelana projektna dokumentacija za pločnik Kalin – Obrežje, v okviru katerega so se delno reševala tudi lastninska vprašanja (nekaj pa je ostalo nerešenih). Projekt bi bil potreben posodobitve skladno z zakonodajo ter obnovitve saj so vsa soglasja že potekla. Prav tako bi bilo dokončno potrebno rešiti lastninska vprašanja. Za ta namen sredstva v proračunu niso predvidena. Kot nam je znano KS tega projekta ni uvrščala med prioritete.
- Pločnik v naselju Ribnica: Za ta pločnik se ne vodi noben postopek, prav tako nismo zaznali, da bi KS potencialni projekt uvrstila med svoje prioritete.
- Pločnik v naselju Podgračeno: Občina je vsakokratna vprašanja glede zožitve v Podgračenem sprožala v smislu celovite ureditve cestnega odseka čez celotno Podgračeno, se pravi z rešitvami za zožitev, umestitvijo površin za pešce ter ureditev ceste. V območju naselja Podgračeno se bo cestni odsek celovito obravnaval in ne zgolj zožitev sama, za kar se po poročanjih z DRSI že pripravlja projektna naloga ter pričenjajo postopki za izdelavo dokumentacije, ki naj bi rezultirala v izvedbo leta 2019 (skladno s sestankom novembra 2016 pri ministru za infrastrukturo).
 
Pripravila : Teja Leben, višja svetovalka
 
 
-      Urgentnega reševanje kritičnih točk na R 675 (zoženje, plaz…) (DRSC)
 

Odgovor : Urgentno reševanje kritičnih točk na R3675 (zoženje, plaz…): Celoten odsek R3 675 je bil v preteklosti že večkrat pregledan skupaj z njegovimi vzdrževalci DRSI (oz. njihovimi predstavniki DRI in CGP), vendar se zadeve odvijajo izredno počasi ali pa se ne. V zvezi s plazom  pa sporočamo, da je Občina izvedla ustrezno zaščito občinske ceste nad R3 675, ostalo je urejala DRSI, ki je upravljalka R3 675. Kot nam je znano mora za uspešno odpravo plazenja, zaradi svojih vodov, področje urediti še Elektro Celje d.d., vendar  pa vse zadeve na tem področju ureja DRSI, tako da nam ni znano kako daleč so postopki. V zvezi z navedeno problematiko, bomo na DRSI poslali poziv za ureditev razmer.
 
Pripravila : Teja Leben, višja svetovalka
 
 
-      meteorne kanalizacije v naselju Obrežje, oziroma reševanje problema in usmerjanja meteornih voda, ter rednega vzdrževanja
 

Odgovor : Iz vašega dopisa ni razvidno katero območje KS Jesenice ima težave z meteorno kanalizacijo. Predvidevamo pa, da se vaše vprašanje navezuje na predel Obrežja, kjer je bila predvidena gradnja pločnika, ki bi razrešila tudi meteorno vodo. Ta projekt ima pripravljeno projektno dokumentacijo, vendar še ni bilo zagotovljenih sredstev za njegovo realizacijo. V primeru, da se vaše vprašanje nanaša na drugo tematiko, vas prosimo, da jo malo bolj detajlno razložite, da bi lahko preverili kako je mogoče zadevo razrešiti.
 
Pripravil : Alenka Laznik, vodja oddelka komunalno infrastrukturo in gospodarske javne službe
 
 
-      problemov, ki so povezani z delovanjem obstoječega - zgrajenega sistema (vodovod-kanalizacija), ki je v upravljanju podjetja Komunala Brežice (salonit, pritisk, oporečnost...)

 
Odgovor : Za kanalizacijsko omrežje je v izdelavi projektna dokumentacija za izdelavo sekundarnega fekalnega kanala v Slovenski vasi in prevezave Male in Velike doline preko nove veje v Slovenski vasi, pri čemer se bo razbremenilo črpališče na Obrežju in posledično se bo rešila tudi problematika z izlivi fekalnih voda v času večjih nalivov.
Občina Brežice ima po podatkih Komunale Brežice še med 30 in 35 km azbestnih vodovodnih cevi, ki jih bo potrebno zamenjati. V planu je izdelava elaborata, ki bo evidentiral vse lokacije vodovodnih cevi iz azbesta na območju celotne občine. Na podlagi elaborata bo pripravljen načrt postopne zamenjavi vseh azbestnih cevi po prioriteti od najbolj kritičnih odsekov do manj problematičnih.
 
Pripravil : Dejan Rostohar, višji svetovalec
 
- optičnega kable za vsa gospodinjstva in krajane
 
Odgovor: Občina Brežice je že pred leti pripravila vso potrebno dokumentacijo za prijavo na razpis za sofinanciranje izgradnje širokopasovnega omrežja na območju Občine Brežice, vendar zaradi zaprtja razpisa prijave ni mogla oddati. V lanskem letu je Agencija za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije (APEK) ponovno izvedla preverjanje dostopnosti telekomunikacijskih storitev za celotno Slovenijo. Del rezultatov je že objavljen, del pa jih še pričakujemo v kratkem. Na podlagi znanih podatkov o velikosti območij, ki so komercialno nezanimiva, bo Občina dokončala izdelavo potrebne dokumentacije za prijavo na razpis za sofinanciranje izgradnje javnega širokopasovnega omrežja, ki pa še ni objavljen. Prav tako se je Občina vključila kot kandidatka za izgradnjo širokopasovnih omrežij v okviru projekta RUNE, kjer pa še ni prejela odgovora, ali so izpolnjeni kriteriji za investiranje na območju naše občine. Dokončne odgovore in odločitve pričakujemo v letu 2017.
V zadnjih letih se je pokazalo tudi, da imajo operaterji na trgu tudi nekoliko več interesa po izgradnji lastnih omrežij. Glede na podane vloge lahko potrdimo, da operaterji ves čas širijo svoja omrežja in tako omogočajo večjemu številu prebivalstva dostopnejše telekomunikacijske storitve.
 
 
Pripravila: Alenka Laznik, vodja oddelka komunalno infrastrukturo in gospodarske javne službe


Župan Občine Brežice
Ivan Molan
 
 
 
                   


Preberite tudi...

»
26   Julij
V nedeljo, 23. julija, smo skupaj društva in KS pripravili »proščeje« in kulturni program.
Preberi več
»
12   Maj
Vljudno vas vabimo na pogovor z Ireno Komočar in Ano v četrtek, 18. maja 2023.
Preberi več
»
06   April
Vljudno vas vabimo na pogovor z dr. Majo Pezdirc v četrtek, 13.04.2023, v avli OŠ Velika Dolina.
Preberi več
»
04   April
OŠ Velika Dolina organizira akcijo zbiranja starega papirja od 3. do 7. aprila 2023.
Preberi več
»
10   Februar
Vabimo Vas na Dolinske pogovore z Natašo Jenuš v četrtek 16. februarja 2023 ob 17. uri.
Preberi več
»
06   Januar
Vljudno vas vabimo na pogovor z Ivanom Bogovčičem v četrtek, 12.01.2023, v avli OŠ Velika Dolina.
Preberi več
»
17   Oktober
Poziv za vložitev kandidatur za člane svetov krajevnih skupnosti na lokalnih volitvah.
Preberi več
»
12   Oktober
Vabimo vas na delavnico temeljnih postopkov oživljanja z uporabo AED, 14.10 ob 18.uri v PGD Obrežje.
Preberi več
»
14   September
Vabimo zainteresirano javnost na javni posvet, ki bo v torek, 20.09.2022 ob 17. uri v PGD Obrežje.
Preberi več
»
28   Julij
Obujanje tradicije, dobrodelnost in druženje so besede, ki so zaznamovale konec tedna v KS Jesenice.
Preberi več
Telefon Telefon