Letno poročilo

objava: 21.Februar 2018

 
 
LETNO POROČILO O KAKOVOSTI PITNE VODE NA VODOVODNIH SISTEMIH PONIKVE, BREZJE PRI VELIKI DOLINI IN GAJ-RIBNICA V LETU 2017
 

Temeljna naloga upravljavca vodovodnih sistemov je nemotena ter varna oskrba s pitno vodo in zagotavljanje zdravstveno ustrezne pitne vode.
Notranji nadzor je v letu 2017 izvajal Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano Novo mesto (NLZOH Novo mesto) in sicer po sistemu HACCP, katerega osnova je izvajanje preventivnih ukrepov, s katerimi se zagotavlja zdravstvena ustreznost pitne vode. Notranji nadzor vključuje, skladno s Pravilnikom o pitni vodi (Ur.l.RS, št. 19/04 s spremembami) in smernicami HACCP,  vse faze distribucije pitne vode, od zajetja do pipe porabnika.
V letu 2017 je bilo na vodovodnih sistemih Brezje pri Veliki Dolini, Gaj-Ribnica in Ponikve skupno odvzetih 13 vzorcev pitne vode za mikrobiološke preiskave in 3 vzorci za sanitarno-kemične. Neskladen je bil 1 odvzet vzorec (na vodovodnem sistemu Gaj – Ribnica, kjer je bila voda fekalno kontaminirana). Na vseh treh vodovodnih sistemih se za pripravo vode uporablja natrijev hipoklorit.

Skozi leto smo izvajali ukrepe skladno s HACCAP-om ter navodili s strani NZLOH Novo mesto in Nacionalnega inštituta za javno zdravje RS – preventivno kloriranje, redno čiščenje vodohranov ...
V okviru državnega monitoringa pitnih vod v letu 2017, je bilo na zgoraj omenjenih vodovodnih sistemih odvzetih 6 vzorcev. Vsi vzorci so bili skladni.
 
V letu 2018 bo, tako kot v letu 2017, izvajalec notranjega nadzora NLZOH Novo mesto, pripravljavec HACCP-a pa kot strokovni zunanji sodelavec podjetje Komunala Brežice d.o.o. 

 


Preberite tudi...

»
07   December
Vabimo vas, da nam se pridružite v ponedeljek 10. decembra 2018 ob 13.30
Preberi več
»
10   Oktober
Krajanke in krajani, če želite, da bo naša KS napredovala, razmislite in predlagajte kandidatke/te.
Preberi več
»
26   September
V soboto, 29. 9. 2018, bo v šoli v okviru dni s posebno vsebino delovni dan- vabljeni vsi !
Preberi več
»
21   September
Sklep Sveta KS o postavitvi sprejemno-registracijskega centra na območju MMP Obrežje.
Preberi več
»
26   Julij
Tretja nedelja v juliju je vedno praznična na Jesenicah na Dolenjskem.
Preberi več
»
05   Julij
Življenje najbolje uporabimo, če ga porabimo za nekaj, kar traja dlje kot življenje samo
Preberi več
»
03   Julij
V nedeljo 1. julija je uspešno organizirana prireditev Srečanje pri Kalinu petič zapored.
Preberi več
»
27   Junij
»
14   Junij
V soboto 16. junija bomo v občini Brežice domačini srečanja Slovencev iz zamejstva in sveta.
Preberi več
»
05   Junij
V soboto, 2.junija 2018 je potekal 11. pohod po okupaciji meji.
Preberi več
Telefon Telefon