Letno poročilo

objava: 21.Februar 2018

 
 
LETNO POROČILO O KAKOVOSTI PITNE VODE NA VODOVODNIH SISTEMIH PONIKVE, BREZJE PRI VELIKI DOLINI IN GAJ-RIBNICA V LETU 2017
 

Temeljna naloga upravljavca vodovodnih sistemov je nemotena ter varna oskrba s pitno vodo in zagotavljanje zdravstveno ustrezne pitne vode.
Notranji nadzor je v letu 2017 izvajal Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano Novo mesto (NLZOH Novo mesto) in sicer po sistemu HACCP, katerega osnova je izvajanje preventivnih ukrepov, s katerimi se zagotavlja zdravstvena ustreznost pitne vode. Notranji nadzor vključuje, skladno s Pravilnikom o pitni vodi (Ur.l.RS, št. 19/04 s spremembami) in smernicami HACCP,  vse faze distribucije pitne vode, od zajetja do pipe porabnika.
V letu 2017 je bilo na vodovodnih sistemih Brezje pri Veliki Dolini, Gaj-Ribnica in Ponikve skupno odvzetih 13 vzorcev pitne vode za mikrobiološke preiskave in 3 vzorci za sanitarno-kemične. Neskladen je bil 1 odvzet vzorec (na vodovodnem sistemu Gaj – Ribnica, kjer je bila voda fekalno kontaminirana). Na vseh treh vodovodnih sistemih se za pripravo vode uporablja natrijev hipoklorit.

Skozi leto smo izvajali ukrepe skladno s HACCAP-om ter navodili s strani NZLOH Novo mesto in Nacionalnega inštituta za javno zdravje RS – preventivno kloriranje, redno čiščenje vodohranov ...
V okviru državnega monitoringa pitnih vod v letu 2017, je bilo na zgoraj omenjenih vodovodnih sistemih odvzetih 6 vzorcev. Vsi vzorci so bili skladni.
 
V letu 2018 bo, tako kot v letu 2017, izvajalec notranjega nadzora NLZOH Novo mesto, pripravljavec HACCP-a pa kot strokovni zunanji sodelavec podjetje Komunala Brežice d.o.o. 

 


Preberite tudi...

»
15   Marec
OŠ Velika Dolina organizira v torek 20.3. ob 17. uri predavanje o zdravi prehrani.
Preberi več
»
21   Februar
Obvestilo UE upravičencem o roku za vložitev zahteve za odškodnino zaradi otežene rabe zemljišč.
Preberi več
»
15   Januar
Krajani in podjetniki se odzivajo na zbiranje pomoči za deklico Nastjo.
Preberi več
»
03   Januar
Občina Brežice obvešča, da Predlog Odloka o proračunu za leto 2018, ki je v javni razpravi do 10.01.
Preberi več
»
27   December
V soboto, 30. decembra 2017, TD Jesenice na Dol. organizira tradicionalni koncert ob koncu leta
Preberi več
»
24   December
Preberi več
»
20   December
»
14   December
Vabimo Vas v sredo, 20.12.2017 ob 17:10 na slavnostno predajo defibrilatorja v OŠ Velika Dolina.
Preberi več
»
13   December
V nedeljo 10. decembra je organizirano prav posebno srečanje generacij na Jesenicah.
Preberi več
»
29   November
Brezplačni računalniški tečaj za starejše občane na OŠ Velika Dolina od 11. decembra 2017.
Preberi več
Telefon Telefon