Letno poročilo

objava: 21.Februar 2018

 
 
LETNO POROČILO O KAKOVOSTI PITNE VODE NA VODOVODNIH SISTEMIH PONIKVE, BREZJE PRI VELIKI DOLINI IN GAJ-RIBNICA V LETU 2017
 

Temeljna naloga upravljavca vodovodnih sistemov je nemotena ter varna oskrba s pitno vodo in zagotavljanje zdravstveno ustrezne pitne vode.
Notranji nadzor je v letu 2017 izvajal Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano Novo mesto (NLZOH Novo mesto) in sicer po sistemu HACCP, katerega osnova je izvajanje preventivnih ukrepov, s katerimi se zagotavlja zdravstvena ustreznost pitne vode. Notranji nadzor vključuje, skladno s Pravilnikom o pitni vodi (Ur.l.RS, št. 19/04 s spremembami) in smernicami HACCP,  vse faze distribucije pitne vode, od zajetja do pipe porabnika.
V letu 2017 je bilo na vodovodnih sistemih Brezje pri Veliki Dolini, Gaj-Ribnica in Ponikve skupno odvzetih 13 vzorcev pitne vode za mikrobiološke preiskave in 3 vzorci za sanitarno-kemične. Neskladen je bil 1 odvzet vzorec (na vodovodnem sistemu Gaj – Ribnica, kjer je bila voda fekalno kontaminirana). Na vseh treh vodovodnih sistemih se za pripravo vode uporablja natrijev hipoklorit.

Skozi leto smo izvajali ukrepe skladno s HACCAP-om ter navodili s strani NZLOH Novo mesto in Nacionalnega inštituta za javno zdravje RS – preventivno kloriranje, redno čiščenje vodohranov ...
V okviru državnega monitoringa pitnih vod v letu 2017, je bilo na zgoraj omenjenih vodovodnih sistemih odvzetih 6 vzorcev. Vsi vzorci so bili skladni.
 
V letu 2018 bo, tako kot v letu 2017, izvajalec notranjega nadzora NLZOH Novo mesto, pripravljavec HACCP-a pa kot strokovni zunanji sodelavec podjetje Komunala Brežice d.o.o. 

 


Preberite tudi...

»
07   Julij
Tudi letos je potekalo 6. Srečanje pri Kalinu, 1. julija 2020, na meji med Hrvaško in Slovenijo.
Preberi več
»
03   Julij
»
03   Julij
V prostorih KS je 17.junija potekal sestanek o postopkih in pričetku gradnje HE Mokrice.
Preberi več
»
17   Junij
Obveščamo vas, da v OŠ Velika Dolina do četrtka, 18.6. zbirajo stari papir. Vključimo se!
Preberi več
»
14   Junij
Fotografija Ključne besede: razgled, poletje, narava, vreme, barve
Preberi več
»
27   Maj
Preberi več
»
24   April
23. aprila praznuje 102 leti naša najstarejša krajanka Amalija Mohorčič.
Preberi več
»
02   April
Akcija šivanja zaščitnih mask za vsako družino.
Preberi več
»
24   Marec
Da se boste v času izolacije kaj nasmejali, objavljamo na spletu tudi pustne novice.
Preberi več
»
17   Marec
Vabimo vas... Literarni/fotografski/likovni natečaj
Preberi več
Telefon Telefon