Kritične točke na R 675

objava: 25.Julij 2014

Dne 25. junija 2014 smo posredovali 
Direkcija RS za ceste, Tržaška 19,   Ljubljana
sledeči dopis:

 
Na podlagi lokacijskih ogledov in opozoril krajanov smo Vas: marca 2011, potem ponovno februarja 2012 in aprila 2013 obvestili ter opisali probleme in kritične točke na R III 675, odsek 1207 Čatež – Slovenska vas.

Ugotavljamo, da je v tekočem letu saniran samo problem vode na vozišču pred križiščem Lipa pri Mokricah in poškodbe na mostu nad AC Krška vas – Obrežje v naselju Obrežje.

Zaradi vremenskih vplivov so se razmere na R 675 še dodatno poslabšale in nastajajo tudi nove poškodbe. Nekatere, kot recimo, odrinjena in povita pločevina na mostu Obrežje stoji že 6 mesecev na objektu pločnika, ki ga dnevno koristijo številni uporabniki. Preglednik in zadolžene službe tega v tem času niso ugotovile in odpravile težave.

Krajani v naselju Ribnica so se obrnili na naš naslov, ker so v preteklih dneh prejeli dopise z obrazložitvijo, da meteorne vode, ki se stekajo v obcestne kanale, ogrožajo prometno varnost in da morajo zadeve sanirati v roku 15 dni.
Stanje, kot je danes, je zatečeno stanje že več kot desetletje in konfiguracija terena ( za vse objekte z zgornje strani R 675 v smeri Slovenske vasi) je takšna, da je odtok vode možen edino v obcestni kanal.

Mnenja smo, da je pod nujno potrebno rešiti vprašanje obeh kanalizacij za celo naselje Ribnica in da je izgradnjo meteorne kanalizacije ter čistilnih naprav potrebno uskladiti z Občino Brežice in KS, ne pa groziti krajanom in od njih zahtevati neke delne rešitve celovitega problema. V roku od 15 dni je nemogoče rešiti problem v celoti.

Za dejansko zagotavljanja prometne varnosti pa so razmere na samem cestišču ( vsled občutno povečanega prometa in dejstva, da sta Ribnica in Podgračeno brez pločnika ) bolj pomembne kot pa odtoki in zato vas ponovno opozarjamo na kritične točke na R III 675 odsek 1207 Čatež – Slovenska vas.

Na nekatera naše pobude smo prejeli odgovore, ki pa ne vs
ebujejo rešitve in utemeljitve, zato jih še enkrat ponavljamo.

1. Zožitev v naselju Podgračeno – pri objektu Zaniuk
2. Sanacija plaza v Podgračenem
3. Sanacija vode na cestišču pri Ribniku pod Mokricami
4. Sanacija pločevine na mostu Obrežje
5. Kritične točke in sanacije posameznih odsekov, kjer je samo
postavljena prometna signalizacija
6. Križišče pri Lipi Mokrice je brez prehoda za pešce ( v bližini naselje s 25 prebivalci in je območje šolske poti za otroke)
7. Neurejen obcestni kanal in nepreglednost na priključku JP iz naselja Žaga na R 675

8. Talne označbe na AP

V upanju, da bomo poiskali rešitve ki bodo omilile vse probleme, Vas lepo pozdravljamo.

S spoštovanjem,

Pripravila:
Rajka Križanac

Pred. Sveta KS Jesenice na Dol.
Jože Tomše

V vednost:
• Občina Brežice
• Člani sveta KS in člani OS Občine Brežice
• Krajani
• Mediji
Preberite tudi...

»
26   Julij
V nedeljo, 23. julija, smo skupaj društva in KS pripravili »proščeje« in kulturni program.
Preberi več
»
12   Maj
Vljudno vas vabimo na pogovor z Ireno Komočar in Ano v četrtek, 18. maja 2023.
Preberi več
»
06   April
Vljudno vas vabimo na pogovor z dr. Majo Pezdirc v četrtek, 13.04.2023, v avli OŠ Velika Dolina.
Preberi več
»
04   April
OŠ Velika Dolina organizira akcijo zbiranja starega papirja od 3. do 7. aprila 2023.
Preberi več
»
10   Februar
Vabimo Vas na Dolinske pogovore z Natašo Jenuš v četrtek 16. februarja 2023 ob 17. uri.
Preberi več
»
06   Januar
Vljudno vas vabimo na pogovor z Ivanom Bogovčičem v četrtek, 12.01.2023, v avli OŠ Velika Dolina.
Preberi več
»
17   Oktober
Poziv za vložitev kandidatur za člane svetov krajevnih skupnosti na lokalnih volitvah.
Preberi več
»
12   Oktober
Vabimo vas na delavnico temeljnih postopkov oživljanja z uporabo AED, 14.10 ob 18.uri v PGD Obrežje.
Preberi več
»
14   September
Vabimo zainteresirano javnost na javni posvet, ki bo v torek, 20.09.2022 ob 17. uri v PGD Obrežje.
Preberi več
»
28   Julij
Obujanje tradicije, dobrodelnost in druženje so besede, ki so zaznamovale konec tedna v KS Jesenice.
Preberi več
Telefon Telefon