8. seja Sveta KS

objava: 13.Oktober 2016

V skladu s 76. Členom Statuta občine Brežice (Uradni list RS št. 10/09 in 3/10) je sklicana 
8. redna sejo Sveta KS Jesenice na Dol.
v sredo, 12. oktobra, 2016 ob 19. uri
v prostorih KS Jesenice na Dol.Jesenice 11a, 8261 Jesenice

Predlagan in obravnavan je  naslednji dnevni red:
  
1.       Ugotovitev sklepčnosti
2.       Potrditev zapisnika  7. redne seje Sveta
3.       Določitev dnevnega reda
4.       Informacija o delovanju med sejami
5.       Prošnje društev o sofinanciranju programov
6.       Sklep o določitvi cen za vzdrževanje pokopališča za leto 2016
7.       Razno

Predsednik Sveta KS Jesenice na Dol.
Bogdan Palovšnik l.r.


 

 Preberite tudi...

»
17   November
Komunala uporabnike obvešča, da bo 20.11. med 9.in 12. potekala akcija zbiranja nevarnih odpadkov.
Preberi več
»
13   Oktober
Uradna predaja ureditve ob R675 bo potekala v petek,15. oktobra 2021, ob 11.00 na naslovu Obrežje 6,
Preberi več
»
04   Oktober
Od ponedeljka, 4. do petka 8. oktobra poteka akcija zbiranja starega papirja pri OŠ Velika Dolina.
Preberi več
»
02   Julij
Zahvala vsem, ki so sodelovali v programu Srečanje pri Kalinu 2021.
Preberi več
»
03   Junij
28. maja 2021 je minister za notranje zadeve Aleš Hojs, obiskal brežiško občino
Preberi več
»
20   Maj
»
13   Marec
Obveščamo vse uporabnike storitev ZD Brežice o urniku testiranj, v tednu med 15. in 20 marcem 2021.
Preberi več
»
06   Januar
Prejeli smo vabilo in obvestilo KUD Mokriške vrane
Preberi več
»
23   December
Preberi več
»
07   Julij
Tudi letos je potekalo 6. Srečanje pri Kalinu, 1. julija 2020, na meji med Hrvaško in Slovenijo.
Preberi več
Telefon Telefon